การละเล่นพื้นเมือง( 1 )

บัวชูฝัก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แบบแผนเฉพาะถิ่น
 Geisha การละเล่นพื้นเมือง Japanese Umbrella   

       ขอขอบคุณทุกท่านกับการเข้ามาเยี่ยมชมใน  บันทึกที่ผ่านๆมา ทำให้ผู้เขียนมีกำลังใจ ที่จะนำสาระเกี่ยวกับนาฏศิลป์และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆมาเล่าในบันทึกต่อๆไป      ในบันทึกนี้ ผู้เขียนจะเล่าถึง  การละเล่นพื้นเมือง ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในวิชานาฏศิลป์ว่ามีความหมายและที่มาอย่างไรStilts                                   Kite Flying 

การละเล่นพื้นเมือง หมายถึง การละเล่นรื่นเริง หรือมหรสพ   ซึ่งจัดแสดงเพื่อความสำเริงอารมณ์ของผู้เล่น   แต่เน้นที่อารมณ์ของผู้ชมเป็นสำคัญ   มีผู้แสดง  หรือคณะผู้แสดงเป็นฝ่ายให้ความบันเทิง   และมีผู้ชมซึ่งไม่อาจกำหนดตัวหรือจำกัดจำนวนเป็นฝ่ายรับความบันเทิง หรืออาจร่วมกันทั้งสองฝ่าย   การละเล่นพื้นเมือง แต่ละอย่างมีรูปแบบการแสดง และมีการสืบทอดรูปแบบหลักต่อ กันมา   มิใช่เป็นเพียงการแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเฉพาะคน หรือเฉพาะคราว ( สุธิวงศ์   พงศ์ไพบูลย์   และคณะ 2528 : 1  )              

                       Hula-hoop

           การละเล่นพื้นเมือง  หมายถึง  กิจกรรมการละเล่นของสังคมซึ่งอาจจะไม่ทราบที่มาก็ได้  แต่ได้ยอมรับ และถ่ายทอดการเล่นต่อ ๆ กันมาโดยไม่ขาดสาย  เป็นกิจกรรมการเล่นซึ่งมี  การเคลื่อนไหวกิริยาอาการเป็นส่วนใหญ่  อาจมีการขับร้อง ดนตรี หรือการฟ้อนรำประกอบการเล่น  มีจุดมุ่งหมายในการเล่น  เพื่อความสนุกสนาน และเพลิดเพลินในโอกาสต่าง ๆ (  ธิดา  โมสิกรัตน์  2533 : 651  )

                             Frisbee 1             

              การละเล่นพื้นเมือง   หมายถึง   การฟ้อนรำพื้นเมืองที่เกิดควบคู่กันกับเพลงพื้นเมืองมาแต่โบราณ   ไม่ว่าประเทศใดก็มีเพลงพื้นเมือง (  Folk  Song  )  มีการเต้นรำพื้นเมือง (  Folk  Dance  ) เป็นของตนเองด้วยกันทั้งนั้น   ดังนั้น   ลีลาท่าเต้นรำ   การแต่งกาย   เพลงและเครื่องดนตรี   ตลอดจนโอกาสในการแสดงจึงแตกต่างกันออกไป   (  สุดใจ   ทศพร   2535 :  86  )

 Seesaw  

              กล่าวโดยสรุปได้ว่า    การละเล่นพื้นเมือง   อาจจัดเป็นมหรสพชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่น และได้มีการสืบทอดต่อ กันมาจนมี

 แบบแผนเฉพาะถิ่น   ลักษณะการเล่น ประกอบด้วยทำนองเพลง เครื่องดนตรี ลีลาท่าทาง การแต่งกาย     โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง

  Great Wall Of China    Tiananmen Square    Golden Temple  Taj Mahal

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัวชูฝักความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาให้กำลังใจจ้า...
  • จะติดตามอ่านบันทึกต่อไปค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากครูหญ้าบัว
  • รออ่านบันทึกใหม่ของครูหญ้าบัวอยู่ครับ
  • จะบันทึกต่อไป ถ้ามีผู้เข้ามาเยี่ยมเยือนครับ