Learning cycle และ อริยสัจ ๔

พระท่านเน้น (Partanen) โน นะ ค่ะ (Nonaka)

ต่อจาก บันทึก http://gotoknow.org/blog/ariyachon/112354  

ผมอ่าน วงจรเรียนรู้  ของ  ท่าน  ดร Nonaka   และ  ท่าน Partanen 

Partanen  เป็น Head coach  ของ วิทยาลัย   Team academy  เป็นโรงเรียนโปลีเทคนิค ที่สอน การตลาด  ของ Finland   สอนตามแนวแนว ทีมเรียนรู้   ไม่ได้สอนแบบ class room    (Reference :  The Team Academy : A True Story of a Community That Learns by Doing , เขียนโดย  Niina Leinonen,Johanness Partanen and Petri Palviainenwww.tiimiakatemia.net)

 **********************************************************

วงจร 4 T  (ผม เอามา ย่อเล่นๆ )  Talk -----> Think -----> Theory -----> Test

เมื่อมาพิจารณาดูแล้ว  คือ   วงจรเรียนรู้ แบบจำง่ายๆ ก็คือ  "คุย ----> ค้น -----> คลิก ----> คลำ"

ถ้าให้ดูดีมีชาติตระกูล   แบบเสพนิยม  หรือ  ตามก้น นักคิดต่างชาติ  ก็  คือ

 Talk = T 2 T   (Tacit knowledge ---> Tacit knowledge)   ล้อมวงคุยกัน   สุนทรียสนทนา   เอา ความรู้ลึก (ผ่านการทำจริง) มา show & share กัน   ออกไปเจอผู้คน  ออกไปเที่ยว  ออกไปเจอผู้รู้   ฯลฯ

ช่วงนี้ ต้อง Open Minds , open hearts

Think = T 2 E  ( Tacit K ---> Explicit Knowledge)   เอาที่ได้รับรู้ (แต่ เราเรียกกันว่า ความรู้)  มา คิด  มาคิดเป็นระบบ   มาผสมผสานกับ ที่รู้ (ข้อมูล และ ความรู้) เดิมๆ      เอาที่คุยมาจด มาเขียน BLog  แปลง จาก นามธรรม ---> รูปธรรม      อย่างนักวิชาการทั้งหลาย     (ถ้าหยุดอยู่แค่นี้  ถือว่า ไม่เรียนรู้   เพราะ ไม่ครบ วงจร  4 T )

Theory = E 2 E  ( Explicit ---> Explicit)

ตกผลึก   ปิ๊ง  ได้ แนวคิด (ในกระดาษ  ในห้อง ในหัว)    ได้ สมมติฐานเบื้องต้นยังไม่ได้ทดสอบ  ได้ทฤษฎีส่วนตัว

ในช่วงนี้เอง หลายท่าน รีบร้อน นำเสนอ   ทำให้ คนทั่วไป หลงคิดว่า ครบวงจรเรียนรู้แล้ว    แต่ เป็นแค่   แนวคิด

เช่น  บ้องไฟ พญานาค  เกิดจาก การหมักหมมอินทรีย์วัตถุในท้องน้ำแม่โขง   ฯลฯ    ซึ่ง เป็นแค่  "แนวคิด" ดูดี เป็นวิทยาศาสตร์  แต่  ก็ยังไม่ได้ ทดสอบจริง

Test = E 2 T        เป็นการเอา สมมติฐานที่ "ตกผลึก" ได้ ในขั้นที่ผ่านมา   เอามา ทดสอบ  ทดลอง 

ขั้นตอนนี้ ต้อง Open will  เปิดความกล้า  กล้าทำ  กล้าเสี่ยง  ไม่กลังผิด  ไม่กลัวโดนด่า    ถ้า ไม่เป็นอกุศลนะ  ถ้าไม่เป็นอันตรายเกินไปนะ  เป็นต้น

ผลออกมาเป็นไง  ก็กลับไป คุย  ไป talk    เอาไปแบ่งปัน   เพราะ อาจจะผิด อาจจะคาดไม่ถึง  อาจจะคนละบริบท  คนละเวลา  ต่างกรรม ต่างวาระ   เป็นต้น

 ***************************************************************

ในที่สุด  หลังจาก คุยมากๆ  อ่านมามาก  ปฏิบัติมาบ้าง

ผมก็ ตกผลึก ว่า  จริงๆแล้ว    วงจร เรียนรู้  ก็ คือ อริยสัจ ๔   ที่เป็น กงล้อเกวียน   ขับเคลื่อนโดย อิทธิบาท ๔    นั่นเอง

"วงจรเรียนรู้ คือ  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค"

T 2 T   =  การพูดคุย การค้นหาตนเอง การค้นหาโจทย์   โดยเฉพาะ คำถามที่สำคัญที่สุด   คือ  "เราจะพ้นทุกข์อย่างถาวรไอย่างไร"

T 2 E =  การคิด ค้น สืบสอบ  อ่าน   ดูพระไตรปิฎก  คำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์  หลวงปู่ หลวงพ่อ ฯลฯ   ก็จะพบว่า  "สมุหทัย"    ต้นตอสาเหตุต่างๆ  โยงใยไปลงที่ "ใจ" ทั้งสิ้น    

E 2 E  =  ตกผลึก  ได้ว่า สุดท้าย จะพ้นทุกข์ได้ ต้อง ตั้งเป้า  คือ "นิโรธ"      คือ จิตว่าง  เอาสติไปทำงานแทนจิต     

E 2 T =  หลังจาก รู้แล้วว่า ต้นตอ คือ อะไร   เป้าหมาย อยู่ที่ "ใจ"   ก็ต้อง "ลงมือทำ"    ซึ่ง คือ "มรรค" มี องค์แปด  นั่นเอง  ตามรู้ ตามเข้าใจ "ขันธ์ห้า"  ....จะได้ ละขันธ์ห้าได้ไง 

รักษา ศรัทธา  + วิริยะ ( ตั้งเป้าหมาย แล้ว ไปให้ถึงให้ได้)   รู้จักการให้ทาน  (เสียสละ  ให้อภัย  อย่าให้แต่ เงินและสิ่งของอย่างเดียว) ศีล (ศีล ๕ เป็นศีลง่ายๆ  ศีลที่จิตจะน่าทำ คือ  ภาวนา

ภาวนา แปลว่า พัฒนา     สำหรับผม ตกผลึกได้ว่า  ภาวนา คือ ภาวนา ชนะจิต 

สมาธิที่ถูกต้อง เป็นสัมมาสมาธิ คือ สมาธิในการทำสติให้ต่อเนื่อง ดูกาย เวทนา จิต ธรรม     

******************************************************************

การได้ show & share  คือ การสนทนาธรรม เสวนาธรรม  ฟังธรรมตามกาล  คบบัณฑิต  ห่างไกลคนพาล ฯลฯ

การทำ Dialogue (ดอกอะไร = ไดอะร็อก)   จริงๆแล้ว คือ การมีสติ  คุยแบบดูจิต  ทำจิตว่างคุยกัน   ตามดูความคิด  รู้เท่าทัน ความอยาก ไม่อยากต่างๆ ที่เกิดขึ้น

วงจร 4 T    ผมเอาไว้ ประเมินพฤติกรรม ว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมอย่างไร

ผมให้ หมายเลข 1 = talk  2 = think  3= theory  4 = trial/ test

ดังนั้น  พฤติกรรมของผู้เรียน จะได้แก่

1  =  สอนคุย   แต่ คิดไม่เป็น   เช่น  ไปดูงานมากมายแต่ไม่ได้ข้อคิดอะไร   ไม่คิดต่อยอด   ไม่ค้นคว้า   อาจจะติดนิสัย "เขาว่า"  โดยไม่อ่านตำราประกอบ 

2 =  เอาแต่คิด เอาแต่อ่าน ปริยัติสุดๆ   ไม่คุย  ม่ตกผลึก สร้างสมมติฐานส่วนตัวไม่ได้เลย   ตามตำราอย่างเดียว 

3 =  ไม่คุย  ไม่สืบค้น  แต่ สามารถ ตกผลึกได้เอง !   หายากนะ  แต่ก็มีครับ

4 = ชอบทำ  ชอบตลุยทำ   ทำไปเรื่อย

12  =   คุยด้วย เจอคนด้วย   คิดด้วย อ่านด้วย ค้นคว้าด้วย   แต่ ไม่ตกผลึก   ไม่เจอ conceptualization (ตามที่ Senge บอก)     สังเกตนักวิชาการหลายคน เป็น 12     หรือ  วิทยานิพนธ์หลายฉบับ  มี แต่ อ้างคนโน คนนั้น    

13 = คุยๆๆๆ   ไม่ค้น  แต่ ตก ผลึกได้   ว้าว !!

14 =  คุย เจอผู้รู้   ลงมือ ทำ     เป็นนักปฏิบัติ ที่เปิดตัว แบ่งปัน และ ทำจริง  

23 = ไม่คุย ตกผลึกเอง  เจอผู้คนไม่ได้  ทะเลาะกับผู้คนได้ง่ายๆ

24 = อ่าน ค้น คิด   และ ลงมือทำ  แม้นไม่ตกผลึก   แต่ ก็เอาจาก ตำรา  เอามาทำ

34 =  ตกผลึกเอง แล้วทำ   คงหาคนแบบนี้ยากนะ

123 =  คุย คิด ค้น คลิก  แต่ ไม่ "คลำ"    ไม่ทำ   น่าเสียดายจริงๆ   อาจจะเป็น อาจารย์  นักข่าว นักวิจารณ์  

234 = เก่ง แต่ ไม่คุย ไม่แบ่งปัน 

341 =  ไม่คิด ไม่เน้นตำรา 

1234 = สุดยอดเลยครับ    ในฐานะโค้ช  เราคงต้องผลักดัน ให้ผู้เรียน ให้ไปให้ได้ ครบ 1234  จนเป็น พฤติกรรมปกติของเขาให้ได้ 

โค้ช ต้องให้กำลังใจ  เป็น "โดราเอมอน"  จัดหา  เตรียม "เวที"   ติดต่อ   สร้าง "ภาคี" ให้พวกเขา    ให้เขาได้ "ปะทะโลกความเป็นจริง" ตามความเป็นจริง มี"สติ"   และ ที่สำคัญมากๆ (หลายๆตำรา ไม่เน้น) คือ  "แยกแยะ  กุศล และ อกุศล"  ให้ได้ 

ในบางเรื่อง ผมก็ ครบ 1234 ในบางเรื่อง ก็ไม่ครบ   ก็แล้วแต่ ศรัทธา  ความเชื่อ โอกาส  วาสนา ฯลฯ

0 = คือ  ไม่คุย ไม่คิด ไม่ค้น ไม่อ่าน ไม่ตกผลึก  ไม่ลงมือทำ  เป็นพวก Ignorant   ......    หาได้ที่ไหนเนี่ย

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Living companyความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ไร้กรอบ

  •  เยี่ยมเลยครับ
  • ทั้ง 4T จะเกิดดี
  • ต้องมี T = Trust ด้วยครับ
  • ลองไม่ Trust กัน ก็ไม่ Talk + Together ครับ
เขียนเมื่อ 

 โห  ....JJ   ตกผลึก ว่องไว จริงๆ

 

คำว่า พระท่านเน้น คือ partanen   เป็นคำ ของ คุณสุริยา  จาก Sunfood ครับ

 

เกรียงศักดิ์
IP: xxx.86.142.209
เขียนเมื่อ 

แล้ว 124 ละครับท่านอาจารย์ แบบตกผลึกไม่ออก แต่ลองทำดูก่อน