Workshop KM โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

การจัดการความรู้เป็นการพัฒนาองค์กรด้วยการดึงศักยภาพของคนในองค์กรออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดภายใต้การยอมรับและเคารพความสามารถของกันและกัน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันแล้วนำเอาความแตกต่างที่หลากหลายของสมาชิกทุกคนในองค์กรมาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปอย่างไม่หยุดยั้ง

        ทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้เชิญผมไปบรรยายเรื่องการจัดการความรู้ 1 วันแต่หลังจากได้พูดคุยกับผู้อำนวยการคือคุณหมอสิริเกียรติ เตชะมนูญ หรือหมอปาน ก็ตกลงว่าไป 2 วันคือบรรยาย 1 วันและทำกิจกรรมกลุ่ม 1 วัน และก็หาวันว่างร่วมกันจนได้คือวันที่ 24-25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยทางโรงพยาบาลฯจัดรถมารับผมที่กระทรวงสาธารณสุขเย็นวันที่ 23 มีพี่ติ๋มกับพี่อ้อยมารับกับเจน คนขับรถ จัดที่พักให้ที่โรงแรมทวารวดีซึ่งเป็นสถานที่จัดอบรมด้วย ผมไปกับเอ้ 2 คน

        ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 105 คน ทั้งสองวัน หมอปานเคยเป็นผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลแปลงยาว เพิ่งย้ายมาที่ศรีมหาโพธิได้ไม่กี่เดือน หมอปานเคยฟังผมบรรยายการจัดการความรู้เมื่อ 2 ปีก่อนที่ศูนย์ประชุมสิริกิต์จัดโดยบริษัทเอกซ์เปอร์เน็ต แล้วก็เชิญผมไปบรรยายและทำกลุ่มให้ที่แปลงยาว 2 วัน พอย้ายมาที่ศรีมหาโพธิก็อยากให้ผมมาช่วยอีก ผมเห็นความตั้งใจจริงของหมอปานแล้วก็พยายามหาวันว่างจนได้ 2 วันนี้ พอได้มาแล้วก็ไม่ผิดหวังกับความตั้งใจจริงของผู้อำนวยการและทีมงาน ซึ่งนอกจากเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสถานีอนามัยภายใต้การนำของท่านสาธารณสุขอำเภอมาร่วมตลอดทั้งสองวัน

ในการบรรยายวันแรก ก็เรียกความสนใจของผู้ฟังได้อย่างดี ผมสังเกตว่าทุกคนมีความสนใจอย่างมาก ผมก็บรรยายในประเด็นสำคัญๆเหมือนที่เคยบรรยายมาตามตัวแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการโดยเน้นในเรื่องแนวคิดที่สำคัญของการจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นภาพสำคัญว่าการจัดการความรู้เป็นการพัฒนาองค์กรด้วยการดึงศักยภาพของคนในองค์กรออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดภายใต้การยอมรับและเคารพความสามารถของกันและกัน เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันแล้วนำเอาความแตกต่างที่หลากหลายของสมาชิกทุกคนในองค์กรมาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ในวันที่สองเป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม เนื่องจากผมไปแค่ 2 คน จึงต้องให้ทางศรีมหาโพธิเตรียมคุณอำนวยไว้เอง 5 คนและเชิญจากโรงพยาบาลแปลงยาวอีก 2 คน ผมเป็นวิทยากรกลางที่คอยช่วยสังเกตการณ์และสนับสนุนให้คำปรึกษาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่ม ก่อนทำกลุ่มจึงต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจในแนวคิด หลักการ รูปแบบการทำกิจกรรมกลุ่มกับคุณอำนวยก่อน พร้อมๆกับการพยายามสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย กระตุ้นเสียงหัวเราะของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก่อนเข้ากลุ่ม ในส่วนการทำกิจกรรมกลุ่มก็ทำแบบที่เคยทำให้ที่อื่นๆที่เคยทำมาแล้ว แต่จะเหนื่อยมากกว่าตอนที่ไปกับทีมวิทยากรด้วยกัน แต่บรรยากาศกลุ่มส่วนใหญ่ก็สนุกสนานผ่อนคลายกันดี มีการแลกเปลี่ยนกันดีเกือบทุกกลุ่ม มีบางกลุ่มที่ไม่ค่อยแลกเปลี่ยนกันมากนัก หลังจากเสร็จจากการทำสุนทรียสนทนาให้มีการนำเสนอการถอดบทเรียนแต่ละกลุ่มก็มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ได้ดี

ช่วงบ่ายเป็นการฝึกใช้เครื่องมือชุดธารปัญญา ก็จะใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากแต่ละกลุ่มยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่สมาชิกกลุ่มก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ และคิดว่าน่าจะนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้และจากการทำกลุ่มทำให้เห็นภาพว่าความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิดีมาก หากใช้ KMเข้าไปขับเคลือนการพัฒนาคุณภาพจะไปได้เร็วมาก

จากการสังเกตคุณอำนวยของแต่ละกลุ่มที่เพิ่งเป็นครั้งแรก ผมคิดว่าทีมคุณอำนวยของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ มีความสามารถในการเป็นคุณอำนวยได้สบายๆ เช่นพี่เปิ้ล หัวหน้าพยาบาล สามารถทำให้น้องๆในกลุ่มรุ้สึกผ่อนคลายได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้โดยไม่เกร็งกับตำแหน่งหัวหน้า หรือพีอ้อย พี่ติ๋ม และคนอื่นๆก็ทำได้ดีเช่นกัน คุณอำนวยที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงด้วย จะมีความเข้าใจคุณกิจมากกว่าคุณอำนวยที่ไม่เคยปฏิบัติจริง เพราะมีประสบการร์ในการทำงานตรง เป็นคุณกิจเอง จึงเข้าใจความรู้สึกคุณกิจได้ดี ในลักษณะทั้งพูดทั้งทำ ไม่ใช่พูดอย่างเดียวหรือคิดอย่างเดียว ไม่เคยทำเองเลย  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ตามเข้ามาเรียนรู้
  • ขอบพระคุณมากครับ