หลังจากกลับจากตลาด

พฤติกรรมหลังจับจ่าย

หลังจากได้กลับมาจากมหกรรมตลอดนัดการจัดการความรู้แล้วก็ได้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับมาให้นักเรียนที่สอนฟังนักเรียนให้ความสนใจมากก็เลยเกิดข้อตกลงกันว่าเราจะช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนักเรียนเข้าตั้งหัวเรื่อง(หัวปลาว่า"ปัจจับแห่งความสำเร็จในการเรียนของนักเรียน"และจะเขียนเรื่องเล่มมาเล่าให้ฟังสัปดาห์ละ 1 เรื่องจากนั้นเขาก็จะนำไปใส่บล็อกของตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน

ตลาดนัดเล็กได้เปิดขึ้นแล้วหลังจากตลาดนัดใหญ่ได้ปิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก่นคอมพิวเตอร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นำเรื่องลงในวงเล็กแล้วช่วยลงตรงนี้ด้วยได้ไหมคะ

จะคอยอ่านค่ะ

   ได้ข่าวว่ามีวิธีการเกี่ยวกับบล็อกแจกพรรคพวก

นำมาลงเป็นตอนได้ไหมคะ