มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หลายรายการแล้ว  เลยต้องการหาข้อมูลจากสมาชิก gotoknow  ทุกท่านครับ