ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำ e-Auction

e-Auction
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หลายรายการแล้ว  เลยต้องการหาข้อมูลจากสมาชิก gotoknow  ทุกท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (0)