ดิฉันต้องการเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา " Creating a New Methodology for the Knowledge Society : SynthesiZing East and West"  ที่ ญี่ปุ่น ถึงแม้จะได้ไปเก็บเกี่ยวความรู้มาเมื่อ พ.ย.47 ก็ตาม แต่ก็เห็นว่าน่าจะยังมีประโยชน์พอสมควร เพราะหลายๆอย่างในหน่วยงานของเรายังห่างไกลกับเขาเหลือเกิน