บดินทร์19

เข้า ห้องตัดต่อสาย cap

บันทึกวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เข้าห้องตัดต่อ
วันนี้หลังจากรับประท่านอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ผมได้ขึ้นไปอยูที่ห้องตัดต่อ ชั้นที่24 เพื่อไป Capture Tape โดยเทปที่จะนำมา Cap ในวันนี้เป็นเทป MV ของ ต่าย อรทัย ,ไม ภิรมณ์พร
ก๊อต จักรพรรณ ,ปีเตอร์ ซึ่งผมจะต้องติดต่อขอเทปพวกนี้จาก Library ชั้น 25 โดยการโทรขึ้นไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขึ้นไปเอามาทำการ Cap ก่อนที่จะทำการ Cap ผมต้องทำการต่อเชื่อมสาย
สัญญานจากเครื่องเล่น Tape BATA ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เสียก่อน ซึ่งการ Cap งานในรูปแบบนี้เรียกวาการ Cap แบบ อะแนล-ลอก เนื่องจาก format ที่ใช้เป็น Tape BATA
 สายที่ผมจะต้องทำการต้อพ่วงเข้าด้วยกันมีดังนี้
 1 สายสัญญานเสียงแบบ Balance (ใช้หัว Jack Canon) ในการต่อเชื่อม จำนวน 2 เส้น
 2 สายสัญญานภาพ แบบ Component B-Y,R-Y,Y (ใช้ Jack BNC) ในการต่อเชื่อม จำนวน 3 เส้น แยกสีตามหลักการของแม่สีแสงเพื่อความคมชัด คือ
 แสงสีน้ำเงิน ,แสงสีแดง ,แสงสีเขียว
 3 สาย Remote จำนวน 1 เส้น ลักษณะของสายจะเหมือนกับสาย VGA ของจอ มอนิเตอร์ เครื่องคอมพิมเตอร์
 วิธีต่อ
 1 ต่อสายจากช่อง Balance Audio Line Output Ch 1+Ch2 จากเครื่อง Vdiocassette BATA (sp) ไปยังเครื่อง Hub (Leitch)ที่ช่องสัณญาน
  Balance Audio Line Input Ch 1+Ch2
 2 ต่อสาย Component B-Y,R-Y,Y จากช่อง Component Vdieo Output ไปยังเครื่อง Hub (Leitch)ที่ช่องสัณญาน Component Vdieo  Input
 โดยต่อใด้ตรงสัณญานสี มิฉะนั้น สีที่ออกมาจะเพี้ยนถ้าต่อผิด
 3 ต่อสาย Remote จากเครื่อง Vdiocassette BATA (sp) ไปยังเครื่อง Hub (Leitch)ที่ช่อง RS-422

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบดินทร์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 11357, เขียน: 05 Jan 2006 @ 00:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)