Contact

บันทึกของธีรชัย 36

  วันนี้วิ่งทำงานคนเดียวเหนื่อยมากๆ  
ในวันนี้ทำงานคนเดียวเพราะพี่ชาติชายนั้นกำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าว  ผมเลยต้องทำหน้าที่ควบคุมดูแลฝ่ายโสตฯแต่เพียงผู้เดียว  ทั้งวิ่งถ่ายภาพการอวยพรปีใหม่และมอบของขวัญของท่านผอ.  ซึ่งในวันนี้ผมได้ติดตามท่านไปหลายแห่งมาก  ทั้ง  โรงพยาบาล ราชวิถี,โรงพยาบาลเด็ก  เมื่อเสร็จงานจากการถ่ายภาพแล้วก็ต้องไปติดตั้งเครื่องฉายLCDและเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้อง  308และห้อง 2-401  และดำเนินการเก็บเครื่องที่ห้อง 509  จากนั้นก็ไปดำเนินการตรวจเช็คแก้ไขระบบสัญญาณ์ของTVในหอพักนักศึกษา  เมื่อเสร็จงานก็นั่งพักงานที่เล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นงานในช่วงเช้าเท่านั้นเอง    งานในช่วงบ่ายโมงนั้นไม่มีก็นั่งหลับไปจนถึงเลิกงานเลยครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 11348, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)