After Learning Review and Formative Evaluation (3)

JJ
ทบทวนชีวิต พิชิตปัญหา เตรียมพัฒนาตนเอง

After Learning Review and Formative Evaluation (3)

  ภาระกิจส่วนหนึ่งของชีวิต คือ การสอนหนังสือนับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ช่วง ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาที่ต้องสอนนักศึกษารังสีเทคนิค หลักสูตรต่อเนื่อง ถึงเวลาจะเดินเข้าห้องสอนนักศึกษาสองกลุ่มเกิดความสับสน กลุ่มหนึ่งว่าได้ของดเพราะ "มีการสอบ" อีกกลุ่ม "ว่านัดให้มาสอน" ถกเถียงกันอยู่นาน รศ.พญ.ชลิดา เดินผ่านมา เชิญไปสอน "นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ กลุ่มที่ ๑๐" แทน ผมเลยย้ายห้องสอนไปสอนเด็กแพทย์ซึ่งมี ๑๒ ท่าน

  ภาควิชามอบหมายให้สอนสองเรื่องควบ คือ จริยธรรมแห่งวิชาชีพและวิชารังสีของทางเดินหายใจ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ ๑๐ อีกเพียงสองเดือนจะต้อง "ปรับตัว กลายเป็น Extern คือ นักเรียนแพทย์ปีที่ ๖ ซึ่งทำหน้าที่คล้าย Intern สมัยก่อน"

 ALR หรือ After Learning Review (Click) เพื่อเป็นการให้นักศึกษาแพทย์ได้รู้วิธีการ " ทบทวนชีวิต พิชิตปัญหา เตรียมพัฒนาตนเอง" เป็นกลุ่มที่ สาม

 ประเด็นในวันนี้ เน้นเรื่อง ALR เพื่อพัฒนา โดยแนะนำให้เขียน Passion Plan ก่อนเป็น Extern ข้างล่างเป็นตัวอย่างที่เด็กนักศึกษา วางแผนให้กับตนเอง ครับ

 คนที่ ๑ จะพยายามหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น และ จะพยายามสังเกตุประสบการณ์ต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง

 คนที่ ๒ ฝึกฝนตนเองให้มากขึ้น ทั้งทักษะการทำงานและความรู้

 คนที่ ๓ ฝึกอดทนและพยายามหาความรู้ คิดไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อฝึกฝนกระบวนการคิด พัฒนาด้านอารมณ์ให้เป็นคนใจเย็น อารมณ์มั่นคง พยายามเรียนรู้ และ ฝึกปฏิบัติให้มากที่สุด

 คนที่ ๔ หาความรู้ให้กว้างขึ้น ฝึกทักษะต่างๆ ค้นหาตนเองว่าชอบด้านใดแล้วมาเรียนต่อ ทำงานในด้านนั้นอย่างมีความสุข

 คนที่ ๕ หาสิ่งที่ตนเองชอบ และมีความสุขกับงานที่ทำ

 คนที่ ๖ ตั้งใจเรียน ตั้งใจดูแลผู้ป่วย เรียนต่อเพิ่มเติม ฝึกฝนทักษะต่างๆให้มากขึ้น

 คนที่ ๗ กระตือรือร้นหาความรู้ รับผิดชอบให้มากขึ้น

 คนที่ ๘ ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะได้เป็นแพทย์ที่ดีตามที่ตั้งใจไว้

 คนที่ ๙ พยายามตั้งใจเรียน อ่านหนังสือให้มากขึ้น

 คนที่ ๑๐ พัฒนาสิ่งที่ขาด คือ ความอดทน ขยันขันแข็ง

 คนที่ ๑๑ พัฒนาด้านความรู้ โดยการอ่าน และ ปฏิบัติให้มากขึ้น พัฒนาด้านจิตใจให้รู้จักควบคุมตนเอง มีเหตุผลให้มากขึ้น

 คนที่ ๑๒ เป็น intern ที่โรงพยาบาลที่ต้องการ เพิ่มพูนทักษะการทำงาน แล้วตัดสินใจเรียนต่อเฉพาะทาง

 การสอน"ให้ประเมินตนเอง ถึงพัฒนาการของตัวนักศึกษาเอง น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่อาจารย์จะบรรยายหรือยกตัวอย่างที่ห่างไกลตัวเด็ก" ผมจะลองติดตามเด็กเหล่านี้ตอนสอบลงกองซึ่งเด็กจะประเมินการสอนของอาจารย์ ว่าเด็ก "เข้าใจในสิ่งที่พยายามสื่อให้เขาหัดประเมินตนเอง" นี่เป็นอีกกิจกรรม "ที่สอนคน มากกว่าสอนหนังสือ"

JJ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#learning#formative#evaluation#alr(after#review)#kku-km

หมายเลขบันทึก: 11354, เขียน: 05 Jan 2006 @ 00:23 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)