ปัญหาหลักทางการบริหารการศึกษา

     การบริหารโรงเรียนนั้น เป็นการระเบียบระเบบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ แต่ในการบริหารโรงเรียน จะปราศจากปัญหาต่างๆ ไปไม่ได้ การมีปัญหาในโรงเรียนเป็นการวัดประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหา ปัญหาหลักใหญ่ๆ สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ปัญหาพื้นฐาน (Simple Problem) คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปในทุกโรงเรียนหรือทุกองค์การ เช่น ปัญหาในงานธุรการการเงิน อาคารสสถานที่ เป็นต้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาของโรงเรียนนั้น จะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานนี่เสียก่อน โดยการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ของโรงเรียนได้ทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งบริบทของโรงเรียนเป็นอยู่ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ฉนั้น การนำวิธีการแก้ไขปัญหาจากโรงเรียนอื่น อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีบริบทต่างกัน วิธีการแก้ไขปัญหาจึงต้องต่างกันและต้องใช้ศิลปะและยึดหยุ่นตามความเหมาะสมที่ไม่มีหลัการตายตัวและบรรจุอยู่ในตำราอีกด้วย

2. ปัญหาสลับซับซ้อน (Complex Problem) คือ ปัญหาที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก เช่น ปัญหาการบริหารงานบุคคล  ปัญหาการบริหารงานวิชาการและหลักการใช้ความรู้ต่างๆ ตามแหล่งอ้างอิงที่มีความเชื่อถือ และเรื่องอื่นๆ ที่ต้องมีทักษะพิเศษในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

3. ปัญหาเชิงระบบ (System Problem) คือ ปัญหาการจัดระบบที่ไม่ถูกต้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งการบริหารจัดการโรงเรียนสมัยใหม่ จะต้องบริหารจัดการในรูปแบบ Informal ที่แฝงอยู่ในรูปแบบ Formal หรือ หนึ่งโรงเรียน 2 ระบบ เช่น การบริหารงบประมาณ จะต้องมีระบบการเงินซึ่งเป็นระบบ Formal และระบบการจัดหารายได้หรือธุรกิจ ซึ่งเป็นระบบ Informal ในรูปแบบที่เป็นอิสระ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดและบริหารการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหาการบริหาร

หมายเลขบันทึก: 113245, เขียน: 21 Jul 2007 @ 12:11 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)