บดินทร์11

บันทึกวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548

วันนี้หลังจากที่ผมมาถึงที่ทำงาน ผมได้ขึ้นไปอยูที่ห้องตัดต่อ ชั้นที่24 เพื่อไป Capture Tape โดยเทปที่จะนำมา Cap ในวันนี้เป็นเทป ที่ได้ทำการถ่ายทำกันในห้องอัดเสียงเมื่อวันที่ 18 ที่ผ่านมา ซึ่งผมจะต้องติดต่อขอเทปพวกนี้จากพี่ที่อยู่ในทีมเดียวกัน โดยใช้สัญญาณจากเทป DV  ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการ Cap งานในรูปแบบนี้เรียกวาการ Cap แบบ อะแนล-ลอก เนื่องจาก การต่อเชื่อมต่อเชื่อมต่อในรูปแบบ อะแนล-ลอก สายที่ผมจะต้องทำการต้อพ่วงเข้าด้วยกันมีดังนี้
 1 สายสัญญาณเสียงแบบ Unbalance (ใช้หัว Jack Phone 7mm.) ในการต่อเชื่อม จำนวน 2 เส้น
 2 สายสัญญาณภาพ แบบ Component Vdieo (ใช้ Jack Phone 7mm.)  ในการต่อเชื่อม จำนวน 1เส้น
 
 วิธีต่อ
 1 ต่อสายจากช่อง Unblance Audio Line Output จากเครื่อง Dv ไปยังเครื่อง Hub (Leitch)ที่ช่องสัณญาน
  Unbalance Audio Line Input Ch 1+Ch2
 2 ต่อสาย Component Vdieo จากช่อง Component Vdieo Output ไปยังเครื่อง Hub (Leitch)ที่ช่องสัณญาน Component Vdieo  Input
 ตอน cap ก็ดูจาก Time code ที่ได้จดไว้ตอนถ่ายทำ และบางอันก็เลือกตาม สคิป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของบดินทร์ความเห็น (0)