1.เปิดไฟล์ภาพที่1 แล้วใช้เครื่องมือ crop tool เลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการไว้ใช้งาน

2.ไปที่ filter>artistic>watercolor

3.เปิดไฟล์ภาพที่2 แล้วใช้เครื่องมือ crop tool เลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการไว้ใช้งาน

4.ใช้เครื่องมือ  eraser tool>magic eraser tool ตั้งtolerance ประมาณ30ลบภาพรอบๆเรือทิ้งไปให้เหลือแต่ภาพเรือ และแต่งด้วย eraser tool ใช้ brush 30 หรือต่ำกว่านั้นเพื่อลบรายละเอียดเล็กๆ ตามเรือ

5.ใส่ filterให้กับเรือโดยไปที่ filter>artistic>watercolor

6.ลากภาพเรือที่เสร็จแล้วมาใส่ไว้ในภาพที่1

7.save