มาถึงที่สถานีเวลา 08.00 น. ดูหมายแล้วเวลา 09.30 น. ที่หอการค้าไทย ไปกับพี่ยส แพ่ธง กับพี่พร เบิกกล้อง DVC CAM แบต 3 ก้อน ไปถึงงานเวลา 09.00 น.ถ่าย Insert  เสร็จแล้วก็ถ่ายการแถลงข่าวทิศทางเศรฐกิจในปีหน้า เสร็จงานประมาณ 11.00 น. เสร็จแล้วไปงานที่กรมการประกันภัย ข่าวแถลงสรุปงานของกรมการประกันภัยในปี 48 ผมก็เป็คถ่ายเช่นเคยครับ ถ่ายแบบคัด Shot เสร็จแล้วก็มีงานเลี้ยงปีใหม่