วันนี้อยู่ที่ห้องช่างรอหมาเข้าเพราะช่างภาพไม่อออกหมายหมดพี่ตาลเลยให้รอออกหมายคนเดียวแต่ก็ไม่มีหมายเลยโดนจัดเอกสารการเบิกจ่าย OT  และหมายข่าวที่ผ่านมาแล้วให้เรียนร้อย เสร็จแล้วเลยไปดูเพื่อนที่มาฝึกงานด้วยกันตัดต่อซึ่งก็เป็นพื้นในการถ่ายภาพเช่นกันเพราะเราก็ไปดูมุมและก็มาดัดแปลงมาใช้ได้