มาถึงที่ทำงานเวลา 08.00 น.วันี้เป็นวันกีฬาสีของ ITV พี่เจนชวนให้ไปงานาพร้อมกัน เลยได้ช่วยพี่เขาขนของไปที่มหาวิทยาลัยธุรกิจฯ พอไปถถึงก็ไดงานเลยพี่สายกีฬาให้ถ่ายภาพบรรยากาศของงานเพราะจะนำเอาไปออก Action Today เลยได้ถ่ายอย่างอิสระเป็นครั้งแรกเลยสามรถถ่ายได้อย่างที่ใจอยาก เพราะที่มามีทั้งมุมต่ำ มุมสูง ทิวส์ แพน เคลื่อที่กล้องเข้าวัตถุอย่างเร็ว เอียงกล้อง ขนาดภาพนั้นมีทั้งขนาดเช่น LS MS CU ECU โดยถ่ายไม่ให้ JUM SHOT คือไม่ให้ขนาดภาพกระโดนกันมากนัก เละตอนเย็นก็มีงานเลี้ยงก็เลยอิ่มเลย