ภาษาอังกฤษคำนี้ enthusiasm(n.) อ่านว่า เอนธิวซิแอซึม แปลว่า ความกระตือรือร้น, เอาใจใส่อย่างมาก    เราใช้ ร เรือ นะครับ ไม่ใช่ ล ลิง   

 

เพื่อนที่เป็นครู อาจารย์มักบอกผู้เขียนว่า ทำไมนะ เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะตั้งใจเรียนเท่าไร หรือว่าสมัยนี้มีสื่อต่างๆมาก ทั้งทีวี อินเทอร์เน็ต การเรียนการสอนในห้องเรียนเลยไม่น่าสนใจ ในฐานะการที่เราเป็นครู เลยย้อนกลับมาดูตัวเองว่า บางทีเราอาจจัดกิจกรรมไม่น่าสนใจก็ได้ นิสิต หรือนักศึกษาเลยไม่อยากเรียน หรือ ขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนไปเลย

สมัยก่อนมีนิยาย นิทาน เรื่องสั้น ที่น่าอ่านมาก เด็กๆๆได้ใช้จินตนาการ แต่เดี๋ยวนี้มี ทีวี เด็กๆไม่ค่อยได้ใช้จินตนาการเท่าไร ผู้เขียนรู้สึกไปเองหรือไม่ ก็ไม่ทราบ บางที่นิยาย หรือ เรื่องสั้นที่เราอ่าน พอออกมาเป็นภาพยนตร์จะไม่สนุกเท่ากับการอ่านจากหนังสือ หรือผู้เขียนใช้จินตนาการมากไป ฮ่าๆๆๆ แหมเล่ามาเสียยาว มาดูภาษาอังกฤษคำว่า enthusiasm(n.) กันดีกว่า

  

show great enthusiasm in pursuing knowledge

            แสดงความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะแสวงหาความรู้ 

 

have a potentially inexhaustible enthusiasm

          มีความกระตือรือร้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">His enthusiasm for study rapidly developed.</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>        ความเอาใจใส่ในการเรียนของเขาได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว</p><p></p><p>     work with great enthusiasm </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ทำงานด้วยความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p align="justify">  ตอนไปบ้านที่เมืองกาญจน์ พบความกระตือรือร้นแบบใหม่ของหลานๆๆที่น่ากลัว เสาร์-อาทิตย์ หลานๆๆจะเฝ้าจอทีวี มีการ์ตูนตั้งแต่เช้า การ์ตูนธรรมดาไม่น่าเป็นห่วง ที่น่าเป็นห่วงคือ การ์ตูนที่ต่อสู้กัน เหมือนกับว่าเราส่งเสริมให้เด็กๆใช้ความรุนแรงโดยผ่านจอทีวี หรือผู้เขียนคิดมากไป  ผู้เขียนเลยชวนหลานไปเล่นกีฬาตอนเช้าแทน  ถ้าเป็นท่าน พบเด็กๆที่ติดทีวี ควรทำอย่างไร…. </p>