เมื่อคืนดูรายการเสวนาในโทรทัศน์ในประเด็นว่าปัจจุบันคนไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในลำดับท้ายท้ายในแถบโซนเอเชีย  และมีผู้รู้หลายท่านให้ความเห็นอย่างหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นคุณจ้อบ ครูเคท คุณคริสเดลิเวอรี่ ซึ่งทำให้ดิฉันกลับมาครุ่นคิดและมีความคิดว่า คนไทยต้องหันกลับมากลับมาดูตัวตน ตัวของเรา ตัวกูของกูนี่แหละ (ไม่ใช่คำหยาบนะเป็นคำพูดของท่านพุทธทาสภิกขุ) คำว่าตัวกูหมายความว่า "What you are หรือ Internal Knowledge และคำว่าของกูหมายความว่า External Knowledge ดังนั้นคนไทยที่จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศได้นั้นจะต้องกลับมาดู (Context) ของตัวเองให้มากๆไม่ใช่ไปเดินตามหลังของเจ้าของภาษาหรือบ้านใกล้เรือนเคียง จนลืมความเป็นไทยไปซะอย่างนั้นแหล่ะ ดิฉันขอยืมคำพูดของอาจารย์วีร์ที่กล่าวว่า " If you know the other,you can't know yourself but if you know yourself,you can know the other."