400หมู่บ้าน(2)

เราจะเชิญทีมรับผิดชอบทั้งหมดมาคุยร่วมกันเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน

เมื่อวาน28ธ.ค.48ผมคุยกับน้ายงค์(ประยงค์ รณรงค์)โครงการสำรวจคนจน400หมู่บ้านเพื่อ   เชื่อมโยงกับโครงการบูรณาการหน่วยงานเพื่อลงไปพัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดการจัดการความรู้ เรื่องที่คุยและจะดำเนินการร่วมกันเสมือนกับการต่อภาพ2ภาพเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์

แนวคิดของน้ายงค์คือการสำรวจทุนของคนในชุมชนโดยใช้ฐานคิดการแก้ปัญหาคนจนเป็นตัวเดินเรื่องนำร่อง400หมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีการและขั้นตอนคือ
1)สำรวจข้อมูลทุนของคนในหมู่บ้านๆละประมาณ150ครอบครัวโดยใช้แบบสำรวจฐานทุนทุกด้านทั้งทุนเสรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทุนเงินตราของแต่ละครอบครัว
2)นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จัดกลุ่มเพื่อวางแนวทางการพัฒนา โดยนำเข้าสู่เวทีประชาคม(กลุ่มเป้าหมาย)เพื่อเรียนรู้และหาข้อสรุป
3)จัดให้มีการพบปะกันของฝ่ายสนับสนุนและชุมชนเพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกัน
โดยมีคณะทำงาน7-8คนในแต่ละหมู่บ้าน ดำเนินการโดยปกครองจังหวัดร่วมกับเครือข่ายสภาผู้นำชุมชน
น้ายงค์บอกว่าข้อมูลที่ลงลึกถึงฐานทุนของแต่ละครอบครัวจะบอกถึงระดับในการพัฒนา
ถ้าครอบครัวมีทุนในระดับ1ก็ต้องใช้แนวทางการพัฒนาแบบหนึ่ง ระดับ2ก็อีกแบบหนึ่ง โดยหน่วยงานสนับสนุนจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่นร่วมกับองค์กรเอกชนและชุมชนคือร่วมงานกันทุกภาคส่วน

ดังนั้นภาพต่อที่น้ายงค์คิดและดำเนินการอยู่จึงเชื่อมต่อกับโครงการบูรณาการหน่วยงานด้วยการจัดการความรู้อย่างพอดิบพอดี เพราะฐานคิดที่เราดำเนินการอยู่คือการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการโดยมีเป้าหมายคือชุมชนเป็นแกนกลางของการพัฒนา
น้ายงค์บอกว่างานที่ทำมาได้ข้อมูลมากองรวมกันแล้ว ยังไม่ได้วิเคราะห์จัดลำดับเลย ผมจึงเสนอให้เรานำเรื่องนี้เข้าหารือท่านผู้ว่า เพราะเราต้องทำงานด้วยพลังรวมหมู่อย่างขนานใหญ่ทั้งภาคราชการ วิชาการ ชุมชนและเอกชนเพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนเห็นผลเป็นรูปธรรม
วันนี้ผมให้แหม่มประสานท่านผู้ว่าเพื่อขอหารือใน3ประเด็นคือ1)ความคืบหน้าโครงการสำรวจคนจน400หมู่บ้าน2)ความคืบหน้าโครงการบูรณาการหน่วยงานจัดการความรู้3)แนวทางดำเนินการร่วมกัน น้ายงบอกว่าหลังวันที่6ม.ค. ผมนัดได้วันที่9ม.ค.ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป

เราจะเชิญทีมรับผิดชอบทั้งหมดมาคุยร่วมกันเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันครับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มการเงิน#3#ตำบล#แนวคิด#บูรณาการหน่วยงาน

หมายเลขบันทึก: 10936, เขียน: 29 Dec 2005 @ 11:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)