หารือโครงการบูรณาการหน่วยงานจัดการความรู้กลุ่มการเงิน3ตำบลวันที่27ธ.ค.48(1)

คุณอำนวย2เป็นหัวหอกในการเคลื่อนงานเพื่อลงไปสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มและขยายกลุ่มเพิ่มขึ้นรวมทั้งเชื่อมโยงกลุ่มการเงินในตำบลเข้าด้วยกัน

วันที่27ธ.ค.2548ทีมคุณอำนวยจัดการความรู้กลุ่มการเงิน3ตำบลประชุมสรุปงาน
ภาพรวมคร่าวๆที่ได้คือ  
(ก)ทั้ง3ตำบลเกิดการจัดขบวนรวมตัวเป็นเครือข่ายทำงานเรื่องการเงินชุมชนระดับตำบล(บางแห่งมีอยู่ก่อนแล้ว)โดยมีประเด็นเคลื่อนงาน2ประเด็นคือ1)การเติบโตเป็นสถาบันการเงินของชุมชนระดับตำบลและ2)การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับตำบล
โดยมีแกนนำเครือข่ายซึ่งเราเรียกว่าคุณอำนวย2เป็นหัวหอกในการเคลื่อนงานเพื่อลงไปสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มและขยายกลุ่มเพิ่มขึ้นรวมทั้งเชื่อมโยงกลุ่มการเงินในตำบลเข้าด้วยกัน

แนวทางการทำงานของเราคือ การพัฒนาคุณอำนวย1เพื่อไปทำงานกับคุณอำนวย2ร่วมกับ    เครือข่ายตำบล เพื่อให้คุณอำนวย2ลงไปขับเคลื่อนแกนนำในเครือข่ายตำบลและกรรมการกลุ่ม  ต่อไป ซึ่งได้นัดหมายสรุปความรู้และแผนพัฒนาคุณอำนวย1ในวันที่18ม.ค.2549 โดยแต่ละคนจะกลับไปทบทวนตัวเองโดยมีอ.จำนง หนูนิลช่วยเรียบเรียงความรู้ที่เราแลกเปลี่ยนกันก่อนหน้านี้   นำมาประกอบด้วย

(ข)เราคุยกันถึงโครงการต่อเนื่องที่เชื่อมโยงการจัดการความรู้โดยการบูรณาการหน่วยงานผ่านกลุ่มการเงิน3ตำบลกับการสำรวจคนจน400หมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการคู่ขนานการแก้ปัญหาคนจนของรัฐบาลโดยน้าประยงค์เสนอต่อนายกทักษิณขอมาทดลองที่นครศรีธรรมราช ที่ประชุมเห็นว่าเราควรลงลึกในพื้นที่3ตำบลต่อไป โดยขอนำผลสรุปการดำเนินงานหลังวันที่18ม.ค.จัดทำรายงานเสนอท่านผู้ว่าและคุณเอื้อที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่เรารับมา ส่วนผู้บริหารจะมอบหมายให้พวกเราดำเนินการอย่างไรต่อไปก็จะได้หารือกัน ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)