ณรงค์ชัย 28/12/48

วันนี้งานเยอะเชียวครับ

เริ่มแต่เช้าด้วยการช่วยครูพี่เลี้ยงจัดพิมพ์ตารางออกอากาศรายการโฮมรูมในแต่ละวันว่าออกอากาศเรื่องใดบ้าง ใครเป็นผู้ดำเนินรายการ ใครให้การสนับสนุนรายการ หลังจากนั้นก็ได้จัดทำปกแฟ้มจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรายการโฮมรูม ครูพี่เลี้ยงและผมได้จัดทำการถ่ายภาพอนึสรณ์จนครบทุกห้องรูพี่เลี้ยงจึงนำเอารูปไปล้างอัดจนครบทุกชั้นเรียน รวมทั้งห้องที่ต้องถ่ายซ่อมทั้งหมด เมื่อได้ภาพมาแล้ว ก็มาจัดการติดตารางลำดับรายชื่อ แล้วนำรูปนั้น ๆ ไปแจกจ่ายยังห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้เขียนชื่อลงในตารางดังกล่าว ตกบ่ายครูพี่เลี้ยงให้จัดเก็บสถานที่ถ่ายทำภาพอนุสรณ์ จนเสร็จแล้วครูพี่เลี้ยงได้ให้อัดวีดีโอเทปหนังเพิ่มเติม จนถึงเลา 16.00น. จึงเดินทางกลับที่พัก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)