เว้นวรรคไปหลายวันมาต่อกันหน่อย จากเอกสารที่เขียนไว้เพื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Realtime PCR and its applications รู้ความแตกต่างของ Realtime PCR กับวิธีดั้งเดิมไปตอนที่แล้ว คราวนี้ก็มาดูข้อดีข้อด้อยของเขากันสักหน่อย


ข้อดีหลักของ Real-time PCR

  • สามารถติดตามผลได้ในขณะที่เกิดขึ้นจริง
  • ไม่ต้องมีขั้นตอนหลัง PCR ( ได้ผลลัพธ์มากขึ้น ลดโอกาสการปนเปื้อน)
  • การทำงานแต่ละรอบมักจะเร็วกว่าแบบธรรมดา
  • วัดได้มากขึ้นจนถึง 1010 เท่า ( wider dynamic range)
  • สามารถตรวจวัดความแตกต่างได้ถึงขั้นที่ต่างกันเพียง 1 เท่า
  • สามารถตรวจยืนยัน product ที่ได้โดยการวิเคราะห์ melting point
  • มีความจำเพาะสูงที่สุด ไวที่สุดและ reproducible ที่สุด
  • สำหรับงานทาง RNA จะใช้ปริมาณตั้งต้นของ RNA น้อยกว่าวิธีดั้งเดิมถึง 1000 เท่า
  • ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงกว่าการทำ PCR วิธีเดิม (ยกเว้นค่าเครื่องมือ)
 • ข้อด้อยของ Real-time PCR

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งฉบับได้ตรงนี้เลยค่ะ Basic RealTime PCR