คนสูงอายุกับการออกกำลังกาย

อาจารย์นายแพทย์ ดร.เดนนิส อาร์. ทีเฟิลแห่งมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ออสเตรเลียและคณะได้ทำการศึกษาวิจัยในผู้หญิงสูงอายุ 28 คน อายุ 65-78 ปี

การออกกำลังต้านแรง เช่น ยกน้ำหนัก ฯลฯ ในคนสูงอายุช่วยให้สมรรถภาพทางกายดีขึ้นได้

เราๆ ท่านๆ อาจจะคิดว่า การออกกำลังต้านแรง (resistant exercises) เช่น การยกน้ำหนัก ฯลฯ เป็นเรื่องของคนหนุ่มคนสาว หรือเป็นเรื่องของนักกล้าม คนทั่วไป(โดยเฉพาะคนสูงอายุ)ไม่จำเป็นต้องออกกำลังแบบนี้

อาจารย์นายแพทย์ ดร.เดนนิส อาร์. ทีเฟิลแห่งมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ออสเตรเลียและคณะได้ทำการศึกษาวิจัยในผู้หญิงสูงอายุ 28 คน อายุ 65-78 ปี

การศึกษานี้กำหนดให้กลุ่มตัวอย่างออกกำลังต้านแรงทั้งส่วนบน และส่วนล่างของร่างกาย

กลุ่มหนึ่งให้ออกแรงชุดละ 1 เซ็ต(รอบ) อีกกลุ่มหนึ่งให้ออกแรงชุดละ 3 เซ็ต(รอบ) ทั้งสองกลุ่มจะได้ออกกำลัง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ นาน 20 สัปดาห์

เมื่อครบ 20 สัปดาห์ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มที่ให้ออกกำลังต้านแรงชุดละ 3 เซ็ต(รอบ)มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ให้ออกกำลังต้านแรงชุดละ 1 เซ็ต(รอบ)

อาจารย์เดนนิสท่านแนะนำว่า คนทุกวัย(รวมทั้งคนสูงอายุ)ควรออกกำลังกายแบบต้านแรง เช่น ยกน้ำหนัก ฯลฯ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และสมรรถภาพทางกาย

การออกกำลังกายในคนสูงอายุช่วยให้ดูแลตัวเองได้ดีขึ้น และไม่เป็นภาระให้คนอื่นก่อนวัยอันควร แนะนำให้การออกกำลังต้านแรงท่าละ 1-3 เซ็ต 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

คำแนะนำ:                                                                     

  • แนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่น เดินช้า เดินเร็ว วิ่ง ฯลฯ ก่อนการออกกำลังกายแบบอื่น เมื่อแข็งแรงแล้วควรปรึกษาตรวจวัดความดันเลือด
  • ถ้ามีโรคความดันเลือดสูงควรรักษาให้ความดันอยุ่ในระดับปกติก่อนออกกำลังกายแบบต้านแรง เช่น ยกน้ำหนัก ฯลฯ

    แหล่งที่มา:                                      

  • ขอขอบคุณ > David Douglas> Modest exercise boosts seniors’ physical abilities. http://go.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=healthNews&storyID=10696067&src=eDialog/GetContent > December 28, 2005. (source: Journal of the American Geriatric Society, December 2005).
  • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพ มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
  • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)