ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.)

         มีภารกิจหลักคือสร้างปัญญาสำหรับใช้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ   มี ผศ. ดร. ลักขณา  เติมศิริกุลชัย   คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นผู้อำนวยการ   ทำงานหลัก 3 ประการ  คือ (1) สร้างผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการพัฒนานโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ   (2) จัดการความรู้ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ  และ (3) พัฒนาเครือข่ายนักวิชาการเพื่อการพัฒนานโยบายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 

         ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง  ที่มี ศ. นพ. เกษม  วัฒนชัย เป็นประธาน   ได้แนะนำให้ใช้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนจากความสำเร็จที่มีอยู่ในสังคม  เช่น  สถาบันที่ปลอดบุหรี่ (ตัวอย่างเช่น รร. ปลอดบุหรี่)  เข้าไปวิจัยปัจจัยของความสำเร็จ   และส่งเสริมการ ลปรร. ระหว่างสถาบันปลอดบุหรี่เหล่านั้น   ว่ามี Core Competence อะไรบ้างที่ทำให้บรรลุความสำเร็จในการเป็นองค์กรปลอดบุหรี่ได้   รวมทั้ง Core Competence ในการรักษาความเป็นองค์กรปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน   นี่คือบทแรกของการทำ KM เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ

         ดร. ลักขณาและทีมจะไปหาโรงเรียนปลอดบุหรี่สัก 10 - 20 โรง   เพื่อนำมาจัดกระบวนการ ลปรร. โดย สคส. จะจัดวิทยากรไปฝึกกระบวนการให้   หวังว่าหลังจากนั้นทีมงานของ ศจย. จะสามารถดำเนินการกระบวนการ (คือเป็น "คุณอำนวย") เองได้

วิจารณ์  พานิช
 26 ธ.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)