บรรยากาศในช่วงนี้หลายหน่วยงานกำลังจัดงานต้อนรับปีใหม่และส่งท้ายปีเก่า แม้แต่ชาว KM หลาย Blog ก็เขียนเกี่ยวกับการต้อนรับปีใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ก็เช่นกัน ปีนี้จัดงานโดยใช้ชื่องานว่า แก้วเจ้าจอมสัมพันธ์  ดอกแก้วเจ้าจอมเป็นดอกไม้ประจำคณะ (ขอพูดถึงลักษณะดอกไม้นิดหนึ่ง ดอกแก้วเจ้าจอมเป็นดอกสีฟ้า ดอกเป็นกระจุก มี 5 กลีบ เกสรสีเหลือง มี 8-10 อัน ) ทางคณะฯ นำมาปลูกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 วันนั้นเป็นวันทำบุญคณะฯ ครั้งแรกหลังจากที่ย้ายที่ทำการเดิมชั่วคราวมาอยู่อาหารหลังใหม่ สำหรับงานต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาทางคณะใช้ชื่องานว่า สหเวชสัมพันธ์ และปีนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ โดยใช้ชื่อดอกไม้ประจำคณะมาเป็นชื่องาน แล้วต่อด้วยคำว่า "สัมพันธ์" งานต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาผู้รับผิดชอบงานอย่างเป็นทางการ คือ สำนักงานเลขานุการ แต่ปีนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (อาจารย์นพดล จำรูญ) ได้เป็นผู้ที่ที่บทบาทสำคัญในงานและได้ให้น้อง ๆ สโมสรนิสิตมาร่วมรับผิดชอบในงานด้วย รวมถึงภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ เรียกว่า งานนี้ทุกคนในคณะมีส่วนร่วม นับเป็นโอกาสอันดีของผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ ในการมารวมตัวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน งานนี้จัด 4 วัน เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬากันด้วย งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 มีการแข่งขันกีฬาสากล 3 ประเภทครับ

  • กีฬาฟุตบอลชาย , หญิง
  • กีฬาแชร์บอลชาย , หญิง
  • กีฬาวอลเลย์บอลชาย , หญิง

     วันที่ 26-28 ธันวาคม มีการแข่งขันกีฬาสากลเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. แบ่งเป็น 4 สี ตามภาควิชา ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ - สีแดง , ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก - สีเขียว , ภาควิชารังสีเทคนิค - สีเหลือง ภาควิชากายภาพบำบัด - สีชมพู แต่ละสีประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ สำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการ ใช้วิธีจับฉลากเลือกสี ในสีต่าง ๆ มีหัวหน้าภาควิชาเป็นหัวหน้าสีครับ

      วันที่ 29 ธันวาคม ตอนเย็นมีงานสังสรรค์ และเติมสีสรรในงานด้วยการแสดงของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหารของคณาจารย์แต่ละภาควิชา สำนักงานเลขานุการ สโมสรนิสิต (เรียกว่าเลือกชิมกันได้ตามใจชอบ .... ถ้ามีการประกวดรสชาดอาหารด้วยจะสร้างสีสรรให้ในงานดีนะ...คิดเอาเอง)

      งานเลี้ยงรื่นเริงที่จัดในงานต้อนรับปีใหม่ นอกจากทุกคนจะได้เล่นกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีภายในคณะแล้ว สิ่งที่ผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญที่คณะสหเวชศาสตร์มีทำเป็นประจำทุกปี คือ การมอบรางวัลให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พอมาถึงยุคของท่านคณบดีคนใหม่ (รศ.มาลินี) ก็ยังคงสานต่อในเรื่องดังกล่าว อาจารย์ได้แอบกระซิบมาว่าจะมีการมอบของรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาดของคณะที่ปฏิบัติงานได้ดีเด่นด้วย เป็นการสร้างขวัญและกำลังที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการได้รับการยกย่องในความดีครับ งานวันที่ 29 ธันวาคม ที่ท่านคณบดีคนแรกของคณะ (ศ.ทวีสุข กรรณล้วน) จะมาร่วมงานด้วย สร้างความอบอุ่นให้กับบ้านหลังนี้อย่างดีครับ จะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาเล่าสู่กันฟังใน Blog ต่อไปครับ

"ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในคณะ

ช่วยส่งผลให้เกิดพลังแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดีครับ ..."

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ