เพลง กศน.บ้านโพธิ์สร้างชื่อ

        คำร้อง/ทำนอง ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
         ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

         กศน.บ้านโพธิ์ สร้างความเติบโต ไปด้วยคุณค่า
มุ่งมั่นจัดการศึกษา แก่ชาวประชา นอกโรงเรียน
ปักธงมั่นไว้ ให้คนไทยได้อ่านได้เขียน
เรียนรู้แบบนอกโรงเรียน ดั่งใจพากเพียร ใช้ชุมชนเป็นฐาน

         ความรู้ไม่พอ มา กศน. อำเภอบ้านโพธิ์
กิจกรรมหลายหลากมากโข อาชีพเติบโต ธุรกิจการงาน
ทักษะชีวิต ให้คิดเป็น อย่างงดงาม
ดำรงชีวิตเดินตาม ภายใต้ในในนามเศรษฐกิจพอเพียง

        * จัดการความรู้ ครู กศน.อำนวย
        ถึงแม้ไม่รวย แต่สวยด้วยการศึกษา
        วิชาชีวิต ลิขิตให้เพิ่มมูลค่า
        เส้นทางแห่งการแสวงหา มาที่ กศน.

    ในฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ของเรา ช่วยกันสร้างชื่อ
ขอให้ช่วยกันร่วมมือ สร้างงานยึดถือ ปรัชญาของพ่อ
เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชาวกศน.
พอประมาณ มีเหตุผลนั้นหนอ
ขับเคลื่อนกศน. สร้างภูมิคุ้มกัน

           ซ้ำ * จนจบ
      
        สร้างงาน ช่วยกันสานต่อ
     ให้กศน. อยู่ในใจผู้คน.....