ประกาศจากอาจารย์นิเทศก์(7)

"อย่าลืม! แนะนำหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง"

นักศึกษาฝึกงานในแต่ละหน่วยงาน จะต้องจัดทำข้อมูลแนะนำหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในหน่วยงานนั้นๆ    โดยแต่ละกลุ่มที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆ สามารถร่วมกันทำและใช้ด้วยกันในบันทึกของตนได้  ทั้งนี้ให้มีเนื้อหาข้อมูลและภาพประกอบอย่างครบถ้วนเหมาะสม  อย่าลืม!   -

ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 10687, เขียน: 26 Dec 2005 @ 13:52 (), แก้ไข: 02 May 2012 @ 10:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ศุรักษ์ นันทวาณี ผู้นิเทศก์นักศึกษาฝึกงานที่บมจ.กฟผ.จำกัด(มหาชน)
IP: xxx.149.16.34
เขียนเมื่อ 

การประเมินการทำงานของนักศึกษา

น.ส.วัลลภา  อินกับจันทร์

งานที่ได้รับผิดชอบ

แผนกการภาพ

                -ทำข้อมูลแฟ้มรูปเก็บใน Stock ภาพ

                -สแกนฟิล์ม

                -ถ่ายภาพนิ่งทำโบว์ชัวร์

แผนกนิเทศศิลป์

                -ออกแบบทำโปสเตอร์ขายเสื้อกีฬาสี(ที่ใช้ติดขาย)

                -ออกแบบป้ายสติ๊กเกอร์ติดบนผ้าใบ

                -ใช้โปรแกรม Illustratorและ Photoshop

แผนกโสตทัศนูปกรณ์

                -ทำสำเนาเทป

                -จด Timecode เลือกภาพสำหรับงานตัดต่อ

                -สำเนาเทป

น.ส.สุกัลยา  นิยมทอง

งานที่ได้รับผิดชอบ

แผนกการภาพ

                -ถ่ายภาพ Copy สวนหลวงร.9

                -สแกนฟิล์ม

                -แต่งรูปด้วยโปรแกรม Photoshop (งานสวนหลวงร.9ที่ไปทำเป็นวีดีโอ)

                -ถ่ายภาพนิ่ง

แผนกนิเทศศิลป์

                -ออกแบบโปสเตอร์ขายเสื้อกีฬาสี

                -ทำโปสเตอร์ขายเสื้อด้วย Photoshopและโปรแกรม Illustrator

                -ใช้ โปรแกรม Coreldraw ตัดสติ๊กเกอร์

                -ติดสติ๊กเกอร์บนผ้าใบ

แผนกโสตทัศนูปกรณ์

                -จด Timecode เลือกภาพสำหรับงานตัดต่อ

                - เช็คStock ภาพ

                -สำเนาเทปเก็บเป็น Stock

ข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิบัติงานของ นักศึกษาฝึกงาน

  1. สุกัลยา  นิยมทอง
  2. วัลลภา  อินกับจันทร์

ข้อดี   การมาทำงานสม่ำเสมอ มาก่อนเวลา  กลับบ้านตามเวลาที่กำหนดให้   การแต่งตัวเรียบร้อย  กริยามารยาทดี   ปฏิบัติงานได้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  

ข้อเสนอแนะ   อยากให้มีความกระตือรือล้น หาความรู้เพิ่มเติมเอง มากกว่าที่จะทำงานตามที่สั่ง คือการฝึกงานใน บมจ.กฟผ.  ถ้าหากนักศึกษาถาม หรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองควรจะต้องพยายามไขว่คว้า  อย่ารอให้สั่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ปล่อยให้มีเวลาว่าง   แต่เท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็ดีอยู่แล้ว  

ข้อด้อย  ไม่มี
นายอิสสระ ลลิตวณิชกุล
IP: xxx.11.0.11
เขียนเมื่อ 

         ข้าพเจ้านายอิสสระ  ลลิตวณิชกุล  นักวิชาการศึกษา 6ว  ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กองวิชาการ สำนักการศึกษา  ซึ่งมีหน้าที่ผลิตสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 433 โรงเรียน  โดยข้าพเจ้าเป็นผู้นิเทศก์ให้กับนักศึกษาฝึกงานคือ นางสาวดาราภรณ์  คงสุข และนางสาวธัญกร  เจนดง  โดยทั้งสองได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยในการถ่ายทำและตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา และงานกิจกรรมต่างๆ ของสำนักฯ จัดทำข้อมูล ข่าวสาร สำหรับลงในเว็บไซต์ของสำนักฯ  เช็ค Stock ภาพเพื่อใช้ในการตัดต่อวีดิทัศน์  ร่วมในการจัดนิทรรศการการศึกษา ถ่ายภาพนิ่งในงานต่างๆ ของสำนักฯ  แต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop

ข้อดี   การมาทำงานสม่ำเสมอ มาก่อนเวลา  กลับบ้านหลังเวลา 16.30 น.   การแต่งกายเรียบร้อย  กริยามารยาทดี    มีความกระตือรือล้นใฝ่รู้ในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจ ปฎิบัติงานได้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเสีย  ไม่มี

ข้อเสนอแนะ  ในการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา นักศึกษาทั้ง 2 คน อาจไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของงาน  ซึ่งมีความละเอียดอ่อนเพราะวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาที่ทำจะเป็นต้นฉบับที่ใช้ในการเผยแพร่ให้ครูนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน  จึงต้องมีความพิถีพิถันเมื่อไม่เข้าใจก็ขอให้ถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เมื่อมีเวลาว่างควรฝึกโปรแกรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจอย่าปล่อยเวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์