คุณโดโรธี พูดเสมอว่า ประสบการณ์ที่ได้ในแต่ละคนนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน เพราะคนแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน  แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สิ่งที่ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

   ถ่ายรูปคู่กับคุณโดโรธี                                              บรรยากาศระหว่างการบรรยาย

    

..ในตอนแรกผมได้สรุปไว้ประเด็นไว้แล้ว 5 ข้อ ในตอนนี้จะขอสรุปต่ออีก 5 ประเด็น ดังนี้:


 (6) ผมถามเธอว่า สารที่เธอได้รับนั้นออกมาเป็นคำพูดเป็นคำๆ เลยหรือ  ......ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ .... มันเป็นความกระจ่าง เป็นการหยั่งรู้ (intuition) ที่ผุดบังเกิดขึ้นมาในใจ ... ตรงกับคำที่ผมใช้ในการแปลหนังสือ Osho ว่า "ปัญญาญาณ"  นั่นเอง  โดยที่เธอต้องเอา "ถ้อยคำภาษา" มาใช้อธิบายสิ่งที่เธอได้รับนั้น


 (7) คุณโดโรธี  ย้ำอยู่เสมอเรื่อง "Wholeness" และ "Inner Presence"  ซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับเธอ ทำให้ผมได้เข้าใจว่า Wholeness นี้มาจากการที่เรา "มีสติ" อยู่ในทุกการกระทำของเรานั่นเอง เรียกว่าเป็นพลังที่ได้จากการมีชีวิตอยู่กับ "ปัจจุบันขณะ"


 (8) เธอพยายามเน้นว่า สิ่งที่ทำอยู่นี้ เป็นเรื่อง "การไหลของพลัง (Flow of  Power)"  ที่พวกเราจะต้องพยายาม Harmonize กับจิตวิญญาณ หรือ ปัญญา (Intelligent) ของธรรมชาติให้ได้


 (9) เธอได้นำพวกเราฝึกปฏิบัติ  แบบฝึกหัดแรกนี้ใช้เปิดประตูเข้าสู่ภายใน เธอใช้ชื่อว่า "Doorway Exercise"  เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อกับภายใน (Inner Connection) ซึ่งต้องทำให้ได้ก่อนที่คิดจะไปเชื่อมต่อกับ Nature  พูดง่ายๆ ก็คือต้องหา "God ภายใน" ให้เจอเสียก่อน  ก่อนที่จะไปหา "God ภายนอก"  วิธีการที่เธอแนะนำก็ตรงไปตรงมา  ฟังดูง่ายๆ  แต่จะได้ผลเป็นอย่างไรก็คงต้องลองฝึกดูเองครับ คำแนะนำของเธอก็คือ....


...ให้หลับตาทำเหมือนกับว่ากำลังจะเข้าสมาธิ.... ให้นั่งนิ่งๆ คิดถึงช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเรานั้นใหญ่กว่าปกติ หลังจากนั้นให้เราคิดถึงช่วงเวลาที่สวยงาม  เป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจ ซาบซึ้งใจในความสวยงามนั้น  หลังจากนั้นให้นึกถึงคนที่เรารัก  พยายามจับความรู้สึกดีๆ นี้ให้ได้  เสร็จแล้วเธอก็ถามพวกเราว่า ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ มีอะไรที่คล้ายคลึงกันบ้าง มีอะไรบ้างที่เป็น "จุดร่วม"  มันทำให้เรารู้สึกถึงส่วนไหนในร่างกาย ให้พยายามจับความรู้สึกนี้ให้ได้ เพื่อว่าเวลาที่เราต้องการจะเข้าไปสัมผัสกับ "God ภายใน"  จะได้ใช้ตรงนี้เป็นทางผ่าน หรือ เป็น "Doorway" นั่นเอง

 (10) หลังจากที่ทุกคนได้ลองทำแบบฝึกหัดข้างต้น (ตามข้อ 9) แล้ว เธอได้ขอให้ทุกคนเขียนบันทึกสั้นๆ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงเวลานั้น  เสร็จแล้วให้จับกลุ่ม 3 คน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  ผู้ฟังจะต้องช่วยจับส่วนที่เป็นความรู้สึก (Sensation)  ร่วมที่เกิดขึ้นจากความทรงจำทั้งใน 3 กรณีนี้ด้วย


 ...เป็นอย่างไรบ้างครับ ลองทำตามคำแนะนำของคุณโดโรธีดู ...ได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืม Share ให้ฟังบ้าง ผมจะ Share ความรู้สึกของผมให้ฟังในครั้งหน้า วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับ ...สวัสดี