โจทย์วิจัยด้าน KM (2)

โจทย์วิจัยด้าน KM (2)


         Osterberg, Peter. Generative learning management : a hypothetical model. The Learning Organization 2004 ; 11(2) : 145 – 158.

         Osterberg, Peter. Generative learning management : a hypothetical model. The Learning Organization 2004 ; 11(2) : 145 – 158.


          Perter Osterberg สังกัด Dept of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden


          เป็น review article ที่เน้น workplace learning และ communication    บทความยาว 12 หน้า   ชี้ให้เห็นว่า “การเรียนรู้โดยการสร้างความรู้” (generative learning) ต้องการ “คุณอำนวย” ((generative learning manager) ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กรในลักษณะที่เป็นเครือข่าย (network)


          จินตนาการสู่โจทย์วิจัยในสังคมไทย
          - สร้างโมเดลของการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ในบริบทที่จำเพาะ  เช่น
·       ในโรงเรียน
·       ในหน่วยราชการ
·       ในบริษัท
·       ในชุมชน
แล้วทดสอบโมเดล   โดยศึกษาจากสภาพความเป็นจริง
          - สร้างโมเดลของ “การสื่อสารแบบเครือข่าย” ภายในองค์กร   ในบริบทที่จำเพาะ   แล้ว
  ดำเนินการประยุกต์ใช้และทดสอบโมเดล


                                                                             วิจารณ์  พานิช
                                                                                27 มิ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1059, เขียน: 12 Jul 2005 @ 07:33 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 07:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)