ระบบข้อมูลโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน

ระบบข้อมูลที่ดีน่าจะช่วยให้รู้สถานการณ์ความเจ็บป่วย ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ช่วยในการประเมินผลการดูแลรักษา ช่วยในการป้องกันโรค และช่วยในอีกหลายๆ เรื่อง

วันนี้ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมทบทวนระบบข้อมูลโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี และคณะจะดำเนินโครงการทบทวนระบบข้อมูลโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาทบทวนและประเมินระบบข้อมูลฯ ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (๒) หารูปแบบระบบข้อมูลฯ ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่เกือบ ๑๐ คน

คุณหมอปรีชานำเสนอความคิดว่าจะทำอะไรบ้าง ได้ศึกษาข้อมูลของประเทศไหนมาแล้วบ้าง ผู้ฟังก็ช่วยกันให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้เข้าประชุมเห็นพร้องต้องกันว่าระบบข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่คุยกัน เช่น

 - ระบบข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน ยังมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบความถูกต้องไม่ค่อยได้ ขาดการเชื่อมโยงกัน
 - ข้อมูลในระบบที่มีอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ นั้น เวลาจะดึงออกมาใช้ ยังทำได้ยากอยู่ อาจเป็นเพราะเดิมระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

 - การทบทวนระบบของต่างประเทศ โดยเฉพาะที่เขาทำดีๆ ควรทบทวนด้วยว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง เขาถึงทำระบบที่เป็น อยู่ได้สำเร็จ

 - ควรทบทวนวิวัฒนาการของระบบในต่างประเทศด้วย จะได้รู้ว่าของไทยเราอยู่ในวงจรไหน เวลาให้ข้อเสนอแนะจะได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น

 คุณหมอปรีชาสรุปได้ว่าจะต้องทำการทบทวนเรื่องใดบ้าง กำหนด framework ไว้กว้าง ครอบคลุมตั้งแต่ส่วน evolution เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ โรค/ปัจจัยเสี่ยง health infrastructure การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล dissemination การใช้ประโยชน์ อุปสรรค ไปจนถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบ 

ดิฉันไม่เชี่ยวชาญเรื่องระบบข้อมูลมากนัก คงจะคอยติดตามและนำความก้าวหน้าของงานนี้มาเล่าให้สมาชิกได้ทราบเป็นระยะๆ ระบบข้อมูลที่ดีน่าจะช่วยให้รู้สถานการณ์ความเจ็บป่วย ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ช่วยในการประเมินผลการดูแลรักษา ช่วยในการป้องกันโรค และช่วยในอีกหลายๆ เรื่อง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#ระบบข้อมูล#โรคหัวใจและหลอดเลือด

หมายเลขบันทึก: 1053, เขียน: 11 Jul 2005 @ 20:57 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 09:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)