การออกกำลังกาย

ปรับพฤติกรรมการออกกำลังกาย

 

แผนการปรับพฤติกรรมมีดังนี้

1.พฤติกรรมที่ต้องการปรับคือ พฤติกรรมการออกกำลังกาย

2.ระยะพฤติกรรมคือ อยู่ในระยะที่ 3 ระยะเตรียมตัว (preparation)  เพราะเคยคิดและตั้งใจ และได้พยายามออกกำลังกายในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้

3.วัตถุประสงค์ของการปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในครั้งนี้ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เหนื่อยง่ายเมื่อต้องทำกิจกรรมที่ต้องใช้เวลานานหรือกิจกรรมที่ต้องออกแรง เช่น การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล

4.วิธีการปรับพฤติกรรมการออกกำลังกาย จะใช้วิธีดังนี้

4.1 วิ่งที่อ่างน้ำ ถ้ามีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวัน

4.2 เล่นแบดมินตันที่ลานมรกต ถ้ามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในแต่ละวัน

4.3 กระโดดเชือกที่ห้องกำลังกายในหอพัก ถ้ามีเวลาประยีสิบนาทีในแต่ละวัน

5.บันทึกผลการปรับพฤติกรรมการออกกำลังกาย มีดังนี้

วันที่ 25 มิถุนายน 2548

      ออกกำลังกายโดยการกระโดดเชือกในห้องอออกกำลังกาย เวลา 06.00 น ถึงเวลา 06.30 น

วันที่ 26 มิถุนายน 2548

      ออกกำลังกายโดยการกระโดดเชือกในห้องอออกกำลังกาย เวลา 06.00 น ถึงเวลา 06.30 น

วันที่ 27 มิถุนายน 2548

      ไม่ได้ออกกำลังกาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2548

       ออกกำลังกายโดยการกระโดดเชือกในห้องอออกกำลังกาย เวลา 06.00 น ถึงเวลา 06.30 น

วันที่ 29 มิถุนายน 2548

      ไม่ได้ออกกำลังกาย

วันที่ 30 มิถุนายน 2548

      ไม่ได้ออกกำลังกาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2548

      ออกกำลังกายโดยไปวิ่งที่อ่างน้ำมอ. เวลา 06.15 นถึงเวลา 06.45 น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2548

      ไม่ได้ออกกำลังกาย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2548

      ออกกำลังกายโดยไปวิ่งที่อ่างน้ำมอ. เวลา 06.15 นถึงเวลา 06.45 น

วันที่ 4 กรกฎาคม 2548

      ไม่ได้ออกกำลังกาย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2548

      ออกกำลังกายโดยไปวิ่งที่อ่างน้ำมอ. เวลา 06.15 นถึงเวลา 06.45 น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายความเห็น (1)

Aj. Aom
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีเป้าหมายและแนวทางการตรวจสอบผลของการปรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็ดีนะคะ

อุมาพร