การจัดประชุมสัมมนา (Workshop) ของสถาบันฯ

   ขณะนี้สถาบันฯ ของเรากำลังดำเนินการจัดประชุมสัมมนา (Workshop)  อยู่หลายเรื่อง  เช่น  การจัดการความรู้  สำหรับ    K.M.  Team  (Knowledge  Management  Team)  ของสถาบันฯ  ซึ่งมีอ.วันทนา  เป็น  P.D.  โดยมีที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหลายท่านโดยการนำของ  ดร.บุญดี  บุญญากิจ  เป็นวิทยากร  ผมเองก็ได้เข้าร่วมอบรมด้วยตลอดทั้ง  2  วัน  (22 - 23  มี.ค.)  อยากเรียนเพื่อนๆ พี่น้องชาวสถาบันฯทุกท่านว่าถ้าโครงการ  K.M.  ของเราประสบความสำเร็จ  จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน  ในกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการทำงาน  โครงการนี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  8  เดือน  ผมเองมีความเชื่อมั่นเกินร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราคงประสบความสำเร็จแน่นอน  เพราะผมพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และผมมั่นใจ  K.M. Team  ของสถาบันฯ โดยการนำของอ.วันทนา  ซึ่งมีความรับผิดชอบสูงและมีแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากในการที่จะผลักดันโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จ

     ในวันนี้สถาบันฯ  ได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารระดับสูงของสป.  ของเราจำนวน  19  ท่าน  ซึ่งมีอ.แก้วตา  ไทรงาม  เป็น P.D.  ผมเองก็เข้าร่วมอบรมด้วย  ซึ่งสถาบันฯ  ได้ใช้วิธี  Outsource    วิทยากรจากภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์เป็นอย่างมาก  ได้แก่  อ.ประสิทธิ์  จีนประชา  โครงการนี้เป็นนโยบายของท่านปลัดกระทรวงฯ  โดยตรง  และจะเสร็จสิ้นในวันที่  27  มีนาคม  นี้ 

     นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่จะถึงกำหนดการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เช่น  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำมาตรฐานเครือข่ายการพัฒนา  (29  มี.ค.)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธ  29 - 31 มี.ค.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ให้กับผู้บริหารระดับสูง  สป.  (30 มี.ค.)  เป็นต้น

     ท่านปลัดกระทรวงฯได้ให้หนังสือที่มีประโยชน์มากกับทางสถาบันฯ   ชื่อ  "109  หนังสือชวนอ่านจากนายกฯ  ทักษิณ"  ซึ่งจัดรวบรวมหนังสือต่างๆ ที่ท่านนายกฯทักษิณ  ได้แนะนำให้อ่านในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  ผมได้อ่านจบไปแล้ว  59  เรื่อง ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากทุกเรื่อง  ผมขอนำประเด็นสำคัญในแต่ละเรื่องมาสรุปเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเรา  โดยเริ่มจากหนังสือชื่อ  Re-Imagine  ซึ่งเขียนโดย   Tom  Peters  ซึ่งมีใจความสำคัญสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใหวันข้างหน้าจะรุนแรงมาก  เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างวัฒนธรรมในการปรับเปลี่ยนตนเอง  วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันที่มีลักษณะเป็นการทำงานเป็นทีม  ลักษณะการทำงานที่ไม่มีรูปแบบมากจนเกินไปนัก  และที่สำคัญก็คือต้องมีวัฒนธรรมการยอมรับซึ่งกันและกัน  และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง"

     พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)