ผลการเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Yunnan Normal University


   วันที่ 6 -8 มีนาคมที่ผ่านมา ผมได้เดินทางไปทำความตกลงทางวิชาการกับ Yunnan Normal University เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก President และรอง President ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสถาบันฯ ของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับ YNU  มาก่อน ดังนั้นการเจรจาทำความตกลงจึงเป็นไปด้วยความราบรื่น ประสบผลสำเร็จเกินคาด ประเด็นสำคัญ ในข้อตกลงได้แก่ การแลกเปลี่ยนวิทยากร การจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลการวิจัย และที่สำคัญก็คือ YNU ตกลงที่จะเป็นเครือข่ายการสอนภาษาจีนให้กับสถาบันฯ โดยจะส่งอาจารย์มาสอนภาษาจีนที่เมืองไทย  และจะรับครูจากเมืองไทยเข้ารับการอบรมภาษาจีนที่มหาวิทยาลัย ผมได้ขอให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันฯ ทำหนังสือเชิญ President กับรอง President ของเขามาเยี่ยมชมสถาบันฯ ในเดือนเมษายนนี้ เพื่อจะพูดคุยกันถึงรายละเอียดในข้อตกลงทั้งหมด

       วันที่ 14 มีนาคม ท่านปลัดกระทรวงฯ  ได้สั่งการให้สถาบันฯ จัดประชุมกรรมการที่ปรึกษาสถาบันฯ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรสถาบันฯ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และการจัดทำมาตรฐานเครือข่ายการพัฒนาฯ กรรมการทุกคนให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อภารกิจของสถาบันฯ ผมขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้เตรียมการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี จนได้รับคำชมจากท่านปลัดกระทรวงฯ ว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

        ในสัปดาห์หน้าวันที่ 22 มีนาคม จะมีคณะผู้บริหารจำนวน 30 ท่าน จาก EMTC (Education  Manegement Training  Center)  ประเทศเวียตนามมาเยี่ยมชมรูปแบบการบริหารงานของสถาบันฯ 5 ด้าน ได้แก่  การพัฒนาสถาบันฯ  ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดโครงสร้างแบบ  Matrix การใช้ ICT  ในการบริหารงาน  การจัดภูมิทัศน์ และการสร้างภาวะผู้นำให้กับบุคลากรของสถาบันฯ  ผมขอเชิญทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจร่วมให้การต้อนรับที่ห้องอาคม จันทรสุนทร

         ในวันที่ 25 - 27 มีนาคม สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงฯ  ให้จัดอบรมผู้อำนวยการสำนักใน สป. จำนวน  20  คน  เรื่องเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสถานบันฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์มากมาย  ได้แก่  อาจารย์ประสิทธิ์  จีนประชา  มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตลอดหลักสูตร  ผมเองก็ได้บอนุญาตให้เข้าอบรมด้วย  ขอขอบคุณอาจารย์แก้วตา  ไทรงาม  และคณะที่ได้เตรียมการเป็นอย่างดี  และผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

     สำหรับในสัปดาห์นี้  สถาบันฯได้จัด Workshop  2  เรื่อง  คือการทำ  Module  ในการฝึกอบรมหัวหน้างานใน  สป.  แลการจัดทำ  HR  Scorecard  (Phase  ที่  2)  นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ  ผมรู้สึกประทับใจมากที่ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่านต่างทุ่มเททำงานด้วยความรับผิดชอบและเสียสละ  ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ...

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1044เขียนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2005 16:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 22:04 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี