หลักสูตรนานาชาติ เรื่อง Human Resource Development

   เดือนเมษาปีนี้ อากาศร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้คณะทำงานภูมิทัศน์ของสถาบันฯ ต้องทำงานหนักมาก เพราะต้องคอยรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้ที่นำมาโอบไว้ตามต้นไม้ต่าง ๆ ผมขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทการทำงาน คาดว่าอีกไม่นานฤดูฝนคงมาเยือน

     ขณะนี้มีโครงการหลายโครงการของสถาบันฯ ที่กำลังดำเนินการต่อเนื่องอยู่ เช่น โครงการประชุมสัมมนาเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการสร้างระบบการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โครงการนำร่อง : สมองกับการเรียนรู้, โครงการวิจัยเพื่อแสวงหาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะครู, โครงการจัดการความรู้, โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRS), โครงการพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง, โครงการพัฒนา e-Learning โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงานสังกัด สป., โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานหน่วยงานและบุคลากรเครือข่าย เป็นต้น

      ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันฯ จะมาประชุมที่สถาบันฯ ผมขอถือโอกาสนี้ให้ P.D. ทุกท่านเตรียมรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการที่ปรึกษาได้รับทราบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุดหน้าและประสิทธิภาพในการทำงานของสถาบันฯ ยุคใหม่

       วันนี้เป็นพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ  เรื่อง Human Resource  Development ที่สถาบันฯ จัดให้กับผู้บริหารระดับสูงของประเทศเขมร  โดยใช้วิทยากรของสถาบันฯ ทั้งหมด  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความชื่นชมและประทับใจในทุกส่งทุกอย่างที่สถาบันฯ  จัดให้ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ นันทนาการและการศึกษาดูงาน นับเป็นความสำเร็จที่เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันฯ ที่น่าภาคภูมิใจ

      สถาบันฯ  เรายังมีงบประมาณเหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งผมกำลังปรึกษาหารือกับ รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของสถาบันฯ ในวันนี้ผมและอาจารย์นิยม จะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการจัดตั้ง สค.บศ. คาดว่าอีกไม่นานการจัดตั้ง สค.บศ. ก็คงเป็นจริงเป็นจังเสียที

     สุดท้ายนี้ผมขอสรุปหนังสือที่ท่านนายกแนะนำให้อ่านชื่อ "Lateral Thinking" เขียนโดยเอ็ดวาร์ด เดอ โบโน  ซึ่งเป็นนักคิดระดับโลก  ได้แต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนำให้รู้จักการพัฒนาทักษะหรือนิสัยในกระบวนการคิด รู้จักคิดนอกกรอบเดิม ๆ  ที่คุ้นเคยอยู่และเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือทางเลือกใหม่ ๆ  ผู้เขียนได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคิดแบบปกติหรือแนวดิ่ง  (Vertical Thinking) กับความคิดนอกกรอบหรือแนวข้าง (Lateral Thinking)  ไว้อย่างชัดเจน สรุปแล้วเมื่ได้เรียนรู้ทฤษฎีและได้ฝึกการคิดนอกกรอบจะทำให้หลุดพ้นจากการยึดติดการคิดรูปแบบเดิม ทำให้เห็นทางเลือกใหม่ ๆ  เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1049

เขียน

11 Jul 2005 @ 16:54
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก