ปัญหาและอุปสรรค_สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักแก้ปัญหา

ยิ่งมีปัญหาและอุปสรรคมากเท่าไร แนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น

จากการคลุกคลีกับงานด้านประกันคุณภาพมานานเกือบ 8 ปี  ทำให้ได้สัมผัสกับการจัดการความรู้ของบุคคลากรในแต่ละประเภทงานที่หลากหลาย สำหรับปัญหา อุปสรรค ปัจจัยต่อต้านต่อ  Knowledge transfer & Knowledge Sharing  ที่เคยประสบก็มีหลายเรื่อง ก่อนนอนคืนนี้ขอ share ซัก 1 เรื่องก่อนนะค่ะ

ปัญหา ; ผู้บริหารหรือหัวหน้างานไม่มีนโยบายสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้                                        สำหรับปัญหานี้จะหมายถึงส่วนงานที่ค่อนข้างต้องการเก็บความรู้ แนวทางการปฏิบัติไว้เป็น Confidential เนื่องจากความรู้ดังกล่าวอาจเป็น Know how ในการดำเนินงานขององค์กร       

 แนวทางการแก้ไข                                                                                                                              แนวทางการแก้ไขเพื่อให้องค์ความรู้นั้นได้ถูกพัฒนาและถูกเก็บรักษาไว้อย่างยั่งยืนอาจทำได้โดยการจัดกลุ่มบุคคลากรเฉพาะสำหรับหน่วยงานพิเศษนั้นๆขึ้นในจำนวนที่เหมาะสม  เพื่อทำให้เกิดการคิด พัฒนา แลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ และสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกความรู้ - ประสบการณ์ - แนวทางการแก้ไขปัญหา- knowhow เหล่านั้น  พยายามจัดการให้องค์ความรู้เหล่านั้นกลายเป็นมาตรฐาน ( Explicit Knowledge ) เพื่อใช้ประกอบการทำงานและเป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนให้ขององค์กร อีกทั้งกรณีที่มีบุคคลากรใหม่เข้ามาในหน่วยงานพิเศษดังกล่าว บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะเข้าใจ ปฏิบัติตามและพัฒนาความรู้เหล่านั้นให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Management_MBAความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#knowledge#explicit

หมายเลขบันทึก

1056

เขียน

11 Jul 2005 @ 22:37
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก