ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2550  สพท.นบ.1 จะเปิดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดนำเสนอผลงาน ของครูชำนาญการพิเศษ ครูดีเด่น ครูต้นแบบ ครูแกนนำวิทยาศาสตร์ หวังว่าครูที่เข้าร่วมโครงการคงได้มีโอกาสแชร์ความรู้กันทุกคน