การศึกษาค่าใช้จ่ายเครื่องถ่ายเอกสาร คณะสหเวชศาสตร์

วิจัยสถาบัน คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยสถาบัน  ปีนี้เรียกว่าเป็นปีแรกที่บุคลากรสายบริการ  ได้มีการจัดทำวิจัยสถาบัน ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ  ถึง 17  โครงการ  ซึ่งตัวดิฉันก็ได้รับหนึ่งใน 17 ทุน  โดยได้รับแรงบันดาลใจจากท่านคณบดี  ชี้ให้เห็นว่าวิจัยสถาบันสามารถนำมาจากงานประจำ  ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องวิจัยสักเท่าไหร่ ท่านคณบดีและท่านรองวิจัยและประกันคุณภาพ  ก็ได้เชิญวิทยากรทั้งภายนอกและภายในมาให้ความรู้แก่บุคลากร  ซึ่งตัวเองก็ได้แนวคิดมาทำวิจัยสถาบันและส่งผลงานนำเสนอนเรศวรวิจัย  เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ตัวเองให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น และอยากจะทำผลงานด้านวิจัย  มาพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น  โดยปีนี้ได้สมัครนเรศวรวิจัย IRDA ได้ตอบรับการนำเสนอผลงาน โดยจะนำเสนอในเดือนกรกฏาคม  ที่จะถึงนี้ถือได้ว่าเป็นการทำวิจัยครั้งแรกจริง ๆ    Click

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (0)