การประชุมเรื่องการวิจัยกับ สกอ.

ท่านอาจารย์ ดร.รุ่ง ได้ Focus งานวิจัยของอุดมศึกษาในช่วงนี้ไปที่ 3 กลุ่มงานคือ

         วันพุธที่ 21 ธ.ค. 48 เวลาประมาณ 15.00 – 18.00 น. ผมได้เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ 1/2548 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

         ที่เรียกเป็นครั้งที่ 1/2548 ทั้ง ๆ ที่เราประชุมกันมาหลายครั้งแล้ว ก็เนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้ลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 48

         สาระสำคัญจากการประชุมเท่าที่ผมพอจะเล่าได้ในขณะนี้ (อยู่บนเครื่องบิน) คือ

         1. ท่านรัฐมนตรีจาตุรนต์ ได้มอบให้ท่านอาจารย์ ดร.รุ่ง แก้วแดง ดูแล “งานวิจัยของอุดมศึกษา”

         2. ท่านอาจารย์ ดร.รุ่ง ได้ Focus งานวิจัยของอุดมศึกษาในช่วงนี้ไปที่ 3 กลุ่มงานคือ

                  2.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความรู้ และได้มอบให้ท่านอาจารย์ ดร.กฤษพงศ์ กีรติกร เป็นประธานอนุกรรมการ

                  2.2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา โดยมีท่านอาจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธานอนุกรรมการ

                  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนองยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐ (Mega Project) โดยมีนายสนอง จันทนินทร เป็นประธานอนุกรรมการ

         3. ที่ประชุมได้ช่วยกันอภิปรายเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

         เมื่อมีรายงานการประชุมออกมาอย่างเป็นทางการแล้วผมจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)