ทีมงานได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่อีกเว็บหนึ่งชื่อว่า ThaiMatter.org ซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้ระบบรวบรวมข่าวสารทีได้จาก RSS Feed (คลิ้กเพื่อดูรูป) ที่ทีมงานพัฒนาขึ้นที่ชื่อว่า PlanetMatter

ThaiMatter.org มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบล็อกคุณภาพของคนไทยที่เขียนกันอยู่ในหลากหลายที่ ไม่ว่าจะเป็น BlogSpot, DiaryHub, Exteen เป็นต้น

หากท่านใดที่มีบล็อกอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ใน GotoKnow.org หรือติดตามอ่านบล็อกที่อื่นอยู่ สามารถแนะนำบล็อกนั้นๆ เข้ามาได้ที่ ThaiMatter.org คะ เมื่อทางทีมงานได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว ก็จะรวม Feed นั้นเข้ามาไว้ที่  ThaiMatter.org (ถ้าเจ้าของบล็อกมี Feed ใส่ไว้ในหน้าบล็อกของเขานะคะ)