การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอกขั้น 1

บรรยากาศของที่ประชุม External Surveyor ที่บรรยายเป็นกลอนที่ไพเราะจากผู้เข้าประชุม

วันที่ 19,20,21 ธันวาคม 2548 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.) ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอกขั้นที่ 1”  ณ .โรงแรม Radission กรุงเทพฯ ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด 5 วัน ในวันแรกจะกล่าวถึงความคาดหวังของการเยี่ยมสำรวจ ,ปรัชญาของกระบวนการ HA จริยธรรมของผู้เยี่ยมสำรวจ ,ทักษะการโค้ช, Appreciated Inquiry ,วันที่ 2 จะพูดถึงการเพิ่มคุณค่าการทบทวน การเชื่อมสู่ระบบ และ เกณฑ์การประเมินขั้น 2 วันที่ 3 เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จาก Unit Profile การให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบรรยากาศในการอบรมมีการแลกเปลี่ยนและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะของผู้เยี่ยมสำรวจแบบเข้มข้น โดยมีวิทยากรจากสถาบันฯ ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมาย เช่นผอ.สถาบันฯ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล รองผอ. อ.ดวงสมร  บุญผดุง อ.เรวดี  ศิรินคร อ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ อ.โกเมธ นาควรรณะกิจ ภญ.ผุสดี  บัวทอง อ.วรวรรณ  ใหญ่มาก เป็นต้น
หลังจากอบรม 2 วันแรก ผู้เข้าอบรม คุณอัสนี ศรนิล จากรพ.รามาธิบดี ได้สรุป
คุณลักษณะ Surveyor ที่พึงประสงค์ ไว้เป็นกลอนดังนี้
น่ารัก น่าเคารพ น่ายกย่อง
พูดชี้ช่อง ชัดลง ตรงปัญหา
อดทน พร้อมรับฟัง ไม่เอือมระอา
GROW Model สร้างคุณค่า กัลยาณมิตร……..”

และได้สรุปบทเรียนรู้ในวันที่ 2 ของการอบรมไว้ดังนี้

Scoring guideline ใช้เป็นฐาน
ช่วยโรง บาล เห็นทิศชัด พัฒนาได้
ES ใช้คุยประเด็น เห็นอะไร ( external surveyor)
ต้อง Verify เพิ่มไหม่ ให้ชัดเจน
เขียนรายงาน ชื่นชมเสนอแนะ
ยากจริงแฮะ เป็นหลักฐาน พยานเด่น
ต้องอิงกรอบ 3C ไว้เป็นเกณฑ์
Goal ต้องเน้น เว้นบางเรื่อง ใช้คุยเอา (เรื่อง sensitive)
ฝึกตั้งคำถามเพิ่มคุณค่า
กระตุ้น ทีมงานพา มุ่งหาเป้า
Core value คือตัวช่วยให้ไม่เมา
ก้าวพ้นเงา งง เริ่มตรงทาง
เพิ่มคุณค่า กิจกรรมทบทวน
ฝึกหลายท่า หลายกระบวน ทั้งลึกกว้าง
ชักเริ่มมีเสียงเปรยมาบางๆ
เกาให้ถูกที่คันบ้าง มันค้างคา

คงไม่ต้องบอกถึงบรรยากาศของการอบรมว่าเป็นอย่างไรนะคะ น่าติดตามอีก 2 วันจะครบหลักสูตร และจะมีต่อเนื่องในหลักสูตรขั้นที่ 2 อีก ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการลงทะเบียนต่อในขั้นที่ 2 ต่อไป โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 10312, เขียน: 21 Dec 2005 @ 14:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)