วันนี้สำนักหอสมุดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุด โดยมีคณะกรรมการประเมินตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 1. ดร.ขวัญชฎิล พิศาสพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน 2. รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 4. นางสาวมาดา ชยทัตโต หัวหน้างานมาตรฐานและวิจัยนวัตกรรม กรรมการ 5. ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 6. นางปราณี คำแหง รักษาการเลขาณุการสำนักหอสมุด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

        ในการประเมินครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านของสำนักหอสมุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร การวิเคราะห์งานสำนักหอสมุดมีการวิเคราะห์งานในฝ่ายงานต่างๆ มานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ ฝ่ายโสตฯ ฝ่ายบริการ วิทย์สุขภาพ ฝ่ายวารสาร แต่การดำเนินการอาจจะทำมาหลายปีแล้ว การแปลงระบบ DDC(Dewey Decimal System of Classification) เป็นระบบ LC (Library of Congress) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายในภายนอก มีสวนหย่อมเล็กๆ ภายในอาคาร การจัดระบบขยายชั้นหนังสือเพื่อรองรับบริการการกับจำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงวิธีการประเมิน โดยใช้วิธีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองแบบออนไลน์ (SAR Online) ปีนี้เป็นปีแรกครับที่ห้องสมุดใช้วิธีการประเมินแบบออนไลน์ ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ ที่เป็นแม่แบบที่ดีให้กับเรา ดร.ขวัญชฎิล บอกว่าเราน่าจะเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยแรกมั้งครับที่ใช้วิธีการประเมินแบบออนไลน์ ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือปล่าวนะครับถ้าใครมีข้อมูลจะแย้งก็รีบแจ้งมานะครับไม่อย่างนั้นแล้วทางสำนักหอสมุดจะแจ้งไปยังกินเนสบุ๊คให้บันทึกไว้ครับ (5555)

        การประเมินแบบออนไลน์งานนี้ประสบความสำเร็จได้ต้องยกความดีให้กับ สามคนนี้ครับ คนแรก คือพ่อ ไอ้กวา (อ้างมาจากชื่อบน MSN) เกดิษฐ์ เกิดโภคาครับ เจ้าต้อย กับผมแอบนินทากันหน้าห้องประเมินครับ ว่า "อาจารย์เห็นไหมพี่เกย์ เอ๊ยไม่ใช่ พี่เก เนี่ยถ้าแกตั้งใจทำอะไรแกทำจนได้แล้วดีด้วย" เจ้าต้อยว่า ผมก็ต้องขอชื่นชมเหมือนกันครับว่าไม่คิดว่าเวลาที่มีอยู่แค่เนี้ยจะทำได้ แต่ก็มีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอีกนะครับ อีกสองคนก็ต้องยกให้ปราณี คำแหง เลขาฯ กับ เจ้าต้อย (สุนิสา) และทีมงานนะครับ

        ผมก็ไม่นึกว่าจะเสร็จทัน ต้องขอบคุณ อาจารย์ประพนธ์ ผาสุขยืด ที่ให้ยืมวาทะเด็ดๆ ของ Piotio Think Big Act Small Do Now ก็คือแนวคิดของงานนี้ ก็คือ ทำเลย ไม่ต้องรอให้พร้อม ซึ่งผมก็บอกกับทีมงานว่าทำเลยครับ เสร็จไม่เสร็จมากน้อยแค่ไหน เราไม่สนใจ ขอให้ได้ทำ

        การประเมินปีนี้ผมคาดว่าผลคะแนนที่ได้น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ก็ไม่ได้โทษปัจจัยอะไร ผมคุยกับทีมงานประกันคุณภาพว่า อย่าไปสนใจที่ตัวเลข แต่ให้สนใจที่คำพูด และการที่เราได้พัฒนางาน และตนเองให้ดีขึ้น ดังนั้นในการประชุม TOWS ของเราเราจึงเขียนจุดอ่อนจากการที่เราวิเคราะห์ตนเองไว้ด้วย บางครั้งการประกันคุณภาพบางหน่วยงานจะไม่เขียนจุดอ่อนของตนเองไว้ เพราะคิดว่าการเขียนจุดอ่อนของตนเองเท่ากับเป็นการยอมรับในสิ่งที่เป็นปัญหาและจะทำให้ได้ผลการประเมินได้คะแนนน้อย แต่ผมว่าการที่เราไม่เขียนจุดอ่อนของตนเองเท่ากับหน่วยงานนั้นจะเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง

     ในการประเมินตนเองและมีคณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป้นวิธีการอีกวิธีหนึ่งครับ ว่าในรอบปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้าง ได้ส่องกระจก ทบทวนตนเอง ซึ่งผมว่าดีครับ โดยเฉพาะการประกันคุณภาพนี่เป็นเครื่องมือของผู้บริหารเลยว่าเราทำงานได้ตามเป้า ตามนโยบายหรือไม่ ซึ่งคาดว่าหลังจากการประเมินแล้วเราคงจะได้ข้อคิด ข้อเสนอแนะอะไรดีๆ ครับ