น้ำท่วมปักษ์ใต้คราวนี้หนักมาก
โรงเรียนต้องปิด ถนนหลายสายถูกตัดขาด
ชาวบ้านเกือบล้านต้องการกันแบบครึ่งน้ำครึ่งบก (ลุยน้ำทั้งวัน)
ความช่วยเหลือจากรัฐช้ามาก

ชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่ต้องช่วยเหลือกันเอง
ตามมีตามเกิด

ผู้นำหายหัวไปไหนไม่ทราบ
แต่ได้ยินเสียงว่า  งดจัดรายการซับน้ำตาชาวใต้
และไม่มีแผนจะไปเยี่ยมคนในพื้นที่น้ำท่วม

ชาวบ้านคงแล้วแต่บุญแต่กรรม

เป็นกรรมของชาวบ้านที่ไม่เลือก "ไทยรักไทย"