เมื่อวันที่ 16  ธ.ค. 2548     วันนี้ผมไม่ได้ไปฝึกงานที่การประปาส่วนภูมิภาคครับ    เพราะผมต้องรีบไปจ่ายค่าเทอมที่ธนาคารให้ตัวเอง และที่เพื่อนฝากมาด้วย    และต้องนำใบลงทะเบียนมาถ่ายสำเนา   ส่งให้กับณรงค์ชัยเพื่อที่จะไปทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา   ( แต่ก่อนที่จะลางานได้บอกกับพี่เอกผู้อำนวยการกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แล้วครับ )    ส่วนตุลาและอติกานต์ไปเข้าค่ายลูกเสือที่กาญจนบุรีครับ