คลินิกทันตกรรมในฝัน

อาจารย์ภูษิต เพ็ญศิรินำข้อมูลจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกทันตกรรมของคนกรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด...

 

ปีนี้ ( 2548) มีข่าวโทรทัศน์เรื่องหมอฟันปลอมคนหนึ่งเปิดคลินิกในกรุงเทพฯ มา 2 ปี

คนร้ายเปิดคลินิกทำฟัน ดัดฟันโดยไม่ทำความสะอาดเครื่องมือ ทำให้คนไข้เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ เช่น เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ ซิฟิลิส ฯลฯ <p>คลินิกหมอปลอมเป็นคลินิกในฝัน แต่เป็นฝันร้ายที่เป็นจริง… </p><p></p><p>อาจารย์ภูสิต เพ็ญศิรินำข้อมูลจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกทันตกรรมของคนกรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท นาโน เซิร์ซ จำกัดมาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟัง </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การศึกษานี้สำรวจจากคนกรุงเทพฯ 200 ตัวอย่างที่เข้ารับบริการในแผนกทันตกรรม หรือคลินิกใน 1 ปีที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2548)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 51.5 % เพศหญิง 48.5 % ช่วงรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน การศึกษาระดับปริญญาตรี 90.5 % เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 54 % ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 % และนักเรียน/นักศึกษา 11.5 % </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ครับ… </p><ul> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> การให้ความสำคัญในการดูแลช่องปาก:
67 % ให้ความสำคัญ 31 % ให้ความสำคัญไม่มากนัก 2 % ไม่ให้ความสำคัญเลย
</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> สัดส่วนการใช้บริการที่โรงพยาบาลต่อคลินิก:
คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ใช้บริการทันตกรรมที่คลินิกมากกว่าโรงพยาบาล เมื่ออายุมากขึ้นจะใช้บริการโรงพยาบาลลดลง และคลินิกมากขึ้น
</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ประเภทของสถานบริการ:
48 % เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือเบิกค่าใช้จ่ายได้ 23 % เลือกสถานที่ที่เคยใช้บริการมาก่อน สถานบริการบางแห่งมีทันตแพทย์หลายท่านผลัดกันให้บริการ 18 % เลือกทันตแพทย์ท่านเดิม
</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ประเภทของการใช้บริการ:
ขูดหินปูน 39 % อุดฟัน 22 % รักษารากฟัน 18 %
</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> คลินิกทันตกรรมในฝัน:
กลุ่มตัวอย่างต้องการเรื่องความสะอาด 38.5 % ความสดใส(ของการตกแต่ง) 12.5 % ความโปร่ง/โล่ง 10.5 % ความทันสมัย 8.5 % ความสวยงาม 7.5 % ความกว้างขวาง 7.5 % ความสบายตา 7 % ความน่ารัก 6.5 % และความหรูหรา 1.5 %
</li> </ul><p>สรุป: </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">คลินิกทันตกรรมในฝันของคนกรุงเทพฯ เน้นเรื่องความสะอาด การตกแต่งสถานที่ให้ดูสดใสโปร่งโล่ง เป็นคลินิกที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยเฉพาะกับสำนักงานประกันสังคม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพช่องปากดีไปนานๆ ครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal"></p>    แหล่งที่มา:                                       <ul> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ขอขอบคุณ > อาจารย์ภูษิต เพ็ญศิริ. What do you think? > โอกาสโต ตลาดทันตกรรม: ลูกค้าเน้นคลินิกสะอาด-สดใส. บินิเนสไทย. 19-25 ธันวาคม 48. หน้า 9. (แหล่งข้อมูลจาก www.nanosearch.co.th) </li> <li><div class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 0pt 35.7pt; text-indent: -17.85pt; tab-stops: list 36.0pt"> ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพ มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค </div></li>

  • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง
  • </span> </ul><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ </li></ul>

    บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพ    ความเห็น (0)