ข่าว C-POORS

    สอศ. จะออกอากาศ ผ่านรายการโทรทัศน์ ช่อง ETV วันจันทร์ที่  26  ธันวาคม  2548  เวลา  13.30-15.00 น. 

      เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ  เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

โดยมีผู้ร่วมรายการ 3 ท่านคือ

1.รองฯศรีวิการ์   เมฆธวัชชัยกุล

2.ที่ปรึกษาพินิจ  จันทร์กระจ่าง

3.ผอ.สุกุล        สุวรรณธาดา

        เชิญชาวอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป รับชมและโทรศัพท์/SMS สอบถามในรายการได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าว C - Poorsความเห็น (0)