เรื่องขำๆ1

เรื่องขำๆ1

บล๊อกนี้สร้างขึ้นเพื่อคลายเคลียด เนื้อหาความสนุกความมันและสาระต่าง ๆ ผู้เขียนจะมีให้อ่านในครั้งต่อไป.....

ความเหมือนที่แตกต่าง

GENERAL EQUATIONS & STATISTICSA woman worries about the future until she gets a husband.
ผู้หญิงจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตจนกว่าจะมีสามี
A man never worries about the future until he gets a wife.
แต่ ผู้ชายไม่เคยกังวลเลยเกี่ยวกับอนาคตเลยจนกระทั่งมีภรรยา
A successful man is one who makes more money than his wife can spend.
ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่สามารถหาเงินได้มากกว่าที่ภรรยาใช้
A successful woman is one who can find such a man.
แต่ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่สามารถหาสามีได้อย่างคนข้างบน

DISCUSSION TECHNIQUEA woman has the last word in any argument.
ผู้หญิงมักมีคำพูดสุดท้ายในการโต้เถียงกัน

Anything a man says after that is the beginning of a new argument.
แต่อะไรก็ตามที่ผู้ชายพูดออกมาต่อจากนั้น จะเป็นการเริ่มการโต้เถียงครั้งใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jack.liverpoolความเห็น (0)