เมื่อวานผมเขียนถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นคุณอำนวยที่ต้องมี "ใจรัก" หรือ " ทำใจให้รัก" แล้ววันนี้ขอตั้งต้นเป็นธงการเรียนรู้สำกหรับ "คณอำนวย" ในเรื่องของการฝึกทักษะ นะครับ

        การฝึกทักษะ ของคุรอำนวย มีหลายๆอย่างครับ แต่ที่สำคัญคือต้อง "ลงมือปฏิบัติ"จริง ฝึกควบคู่ไปกับการ ปฏิบัติ จริง ผมหมายถึง ไม่มัวแต่ไปอ่านตำรา  ว่าด้วยเทคนิคการเป็นคุณอำนวย  แต่อยากให้อ่านมาแล้วก็ลงมือปฏิบัติ ซึ่งบางทีการปฏิบัติอาจไม่ตรงตามที่อ่านมา ก็ได้

      ทักษะข้อหนึ่งของคุณอำนวยก็คือ "การเป็นผู้ฟังที่ดี" การฟังของคุณอำนวย ต้องฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังแบบวิเคราะห์ ครับ ฟังอย่างใจเย็น  บางทีก็เจอนะครับ ใจไม่อยากฟังเลย แต่ก็ต้องฟังให้จบ แล้วพยายามดึงผู้เรียนให้กลับเข้ามาสู่หัวข้อที่ต้องการจะถ่ายทอด

        การดึงผู้เรียน ผมนิยม ใช้ "การตั้งคำถาม"  ชวนคิด ชวนคุย ถามไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเข้าประเด็นครับ..บางทีก็มีนะครับที่ถามไปถามมา ไปตรงประเด็นซักที  ก้ต้องปล่อยไปก่อนครับ..ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติต่อ  แล้วค่อยหาโอกาสคุยกันใหม่     บางทีก็อาศัยกระบวนการกลุ่ม คนนั้นนิดคนนี้หน่อย แล้วก็จูนความคิดเข้าสู่เนื้อหาประเด็นเดียวกัน

       ทักษะอีกอย่างหนึ่งของคุรอำนวยที่ผมคิดว่าควรจะมี นั่นคือ "การคิดเชื่อมโยง" ครับ ผมหมายถึงเมื่อเราฟังแล้ว ต้องจับประเด็นที่ได้ฟัง แล้ว คิดเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่เราต้องการที่จะถ่ายทอด  ครับ

       ได้เวลาทำงานแล้วครับ คงฝากประเด็นการเรียนรู้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ หากขาดตกตรงไหนกรุณาช่วยเติมเต็มให้ด้วยนะครับ ผมอยากให้เป็นเวทีการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม "ชุมชนนายอำนวย"  ครับ..