สุขภาวะและ ศานติสุขของประชาชน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Healthy Thailand ลักษณะ พอเพียง ๘ ประการ

พอเพียง แนวคิด ศ.นพ.ประเวศ วะสี

 วันนี้โชคดีไปเยี่ยมวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้เห็นเอกสาร หมออนามัย หัวใจโพธิสัตย์ มีบทความที่ท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี ประชากรอาวุโส บรรยายไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง Healty Thailand หรือ ลักษณะ ๘ ประการ ของประเทศไทยที่มีสุขภาวะ เป็นลักษณะ ๘ ประการที่น่า ศึกษาครับ

 ๑.มีเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้คนมีสัมมาอาชีพเต็มพื้นที่ เป็นบ่อเกิดของความร่มเย็นเป็นสุข สัมาอาชีพ คือ อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้

 ๒.มีสิ่งแวดล้อมพอเพียง คือ การมีที่ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ มีการอนุรักษ์ และทำให้เพิ่มพูนขึ้น

 ๓.มีสังคมเข้มแข็งพอเพียง ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ ทอดทิ้งกัน มีการ รวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำในทุกพื้นที่ ทุกองค์กร และ ทุกเรื่อง

 ๔.มีสันติพอเพียง คนขัดแย้งกันได้แต่ไม่ควรเข้าไปสู่การใช้ความรุนแรง

 ๕.มีปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ คนนิยมการเรียนรู้ เรียนรู้ทุกเรื่อง เรื่องทำมาหากิน เรื่องชีวิต เรื่องวัฒนธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี เพราะมีปัญญา รู้อะไร รู้ถูกต้อง อะไรไม่ถูกต้อง มีปัญญาทำงานเป็น จัดการเป็น

 ๖.มีน้ำใจพอเพียง ต้องมีน้ำใจต่อกัน

 ๗.มีความปลอดภัยพอเพียง อุบัติเหตุไม่ควรมีมาก

 ๘.มีสุขภาพพอเพียง มีร่างกายแข็งแรง มีพฤติกรรมสุขภาพ มีการควบคุมโรคได้ เมื่อเจ็บป่วยมีการบริการรักษาที่พอเพียง

 สนใจลองติดต่อขอสรุปคำบรรยายได้ที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดขอนแก่นได้ครับ

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

      ขอบพระคุณอาจารย์หมอ JJ มากครับที่นำมาแบ่งปันและบอกต่อ 

  • อ.JJ คะ
  • คนที่เข้าใจ ก็ เข้าใจ
  • คนที่ไม่เข้าใจ ก็ ยังไม่เข้าใจ
  • ละนะคะ
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านสิงห์ป่าสัก เพื่อนรักผู้ร่วมพัฒนา P

 อ่านแล้วปิ้งแวป เลยขออนุญาตนำมาเผยแพร่ หลักคิด และ หลักปฏิบัติ ที่ท่านอาจารย์หมอประเวส ท่านเล่าไว้ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอนน P

  •  อ่านแล้ว "ต้องเข้าใจ เข้าถึง ซึ้งจริงๆ" และ
  • นำไปปฏิบัติให้เกิด "ทักษะ" ครับ
  • มาช่วยกัน "พอเพียง เรียงร้อยสร้างสรรค์"ครับ