กมนทรรศน์25

ลากิจ

สวัสดีค่ะ...อาจารย์

บันทึกของวันที่ 15 ธ.ค 48

   วันนี้หนูไม่ได้ไปฝึกงานค่ะ…เนื่องจากว่าวันนี้หนูได้ขอลาพี่ๆเขามาสถาบันเนื่องจากว่าหนูต้องมาทำเรื่องขอจบที่ทางสถาบันและมาติดต่อเรื่องขอแก้ I ของรายวิชาการถ่ายภาพโฆษณา ด้วยค่ะ

แต่เรื่องยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีต้องมาอีกดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ

จบการรายงาน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกมนทรรศน์ความเห็น (0)