นอกจากงานประจำที่ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแล้ว หน้าที่หลักอีกอย่างของผู้เขียนก็คือ ออกตรวจคนไข้ที่สถานีอนามัย ซึ่งเป็นสถานีอนามัยที่เป็น PCU ของโรงพยาบาลแม่ออน ก็คือสถานีอนามัยบ้านห้วยทราย โดยต้องออกตรวจคนไข้ใน สอ.ห้วยทรายทุกวันจันทร์

ขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานีอนามัยบ้านห้วยทรายก่อนเล็กน้อยนะคะ สอ.บ้านห้วยทรายอยู่เขตตำบลแม่ทา กิ่งอ.แม่ออน อยู่ห่างจากโรงพยาบาลแม่ออนประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที เนื่องจากต้องเดินทางข้ามภูเขาไป ทำให้ใช้เวลาในการเดินทางนานซักหน่อย และอยู่ติดกับเขตอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน

เหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องไปตั้ง PCU ที่สถานีอนามัยแม่ทา ก็เพราะว่าตำบลแม่ทาเป็นตำบลเข้มแข็งตำบลหนึ่ง องค์กรท้องถิ่นก็มีประสิทธิภาพ ประชากรมีจำนวนมาก และที่สำคัญก็คือเป็นตำบลที่อยู่ติดกับอ.แม่ทา ซึ่งการเดินทางไปทางอ.แม่ทาค่อนข้างสะดวกสบายกว่ามาทางกิ่งอ.แม่ออน มีรถประจำทางผ่าน ซึ่งเทียบกับถ้ามาทางกิ่งอ.แม่ออนแล้วการคมนาคมสดวกกว่ามาก ทำให้เวลามีปัญหาสุขภาพ คนไข้จึงพากันไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูนกัน และจากนโยบายของรัฐบาลที่จะให้มีการใช้บัตรทองใกล้บ้านใกล้ใจ และสามารถเลือกสถานพยาบาลได้ ชาวบ้านของตำบลแม่ทาทั้งหมดจึงพากันไปเลือกใช้บัตรทองระบุเป็นโรงพยาบาลแม่ทาเป็นสถานพยาบาลรองกันหมด (สถานีอนามัยบ้านห้วยทรายเป็นสถานพยาบาลหลัก) แต่ว่าเงินงบประมาณที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรมาให้เรื่องการรักษาพยาบาลไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลแม่ทานะคะ เงินค่ารักษาพยาบาลต่อหัวคนไข้กลับมาลงที่โรงพยาบาลแม่ออน เนื่องจากข้ามจังหวัดไม่ได้ เพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่ทา ทางโรงพยาบาลแม่ทาก็จะเรียกเก็บมายังโรงพยาบาลแม่ออน ทำให้ต่อเดือนทางโรงพยาบาลแม่ออนต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลแม่ทาเป็นจำนวนเงินพอสมควรเหมือนกัน ทำให้ต้องมีการนำแพทย์และพยาบาลออกตรวจที่สถานีอนามัยแม่ทา เพื่อที่จะดักผู้ป่วยไว้ทางหนึ่ง งงกันมั้ยคะ ที่จังหวัดเชียงใหม่มีแบบนี้เยอะจริงๆค่ะ งบรักษาพยาบาลมาที่เราแต่งบส่งเสริมไปโรงพยาบาลอื่นก็มี งบส่งเสริมมาที่เรางบรักษาพยาบาลไปที่โรงพยาบาลอื่นก็มี โดยเฉพาะเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ออน มีหลากหลาย น่าเวียนหัวจริงๆค่ะ เอาไว้วันหลังจะเล่าให้ฟังนะคะ

กลับมาเรื่อง PCU ต่อ ตอนแรกๆก็มีแพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน ออกตรวจคนไข้ทุกวันจันทร์ที่สอ.บ้านห้วยทราย แต่ตอนนี้แพทย์ท้อแล้วค่ะ ไม่มีแพทย์ไปแล้ว เหลือแต่พยาบาล 2 คน คนหนึ่งที่ Stand by ทุกจันทร์ก็คือตัวผู้เขียนเอง แล้วพยาบาลอีกคนหมุนเวียนกันออกโดยจะเป็นพยาบาลของกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทันตภิบาล 1 คนกับผู้ช่วย 1 คน ส่วนพยาบาลจิตเวชจะขึ้นไปทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนเพื่อตามคนไข้

สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการในทุกวันจันทร์จะมีประมาณจันทร์ละ 150 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง คือเบาหวานกับความดันโลหิตสูง เหนื่อยมากค่ะในการไปตรวจแต่ละที ทำหมดทุกอย่างค่ะ ทั้งตรวจคนไข้เอง ,เจาะlabคนไข้ถ้าจะตรวจ lab เพิ่มเติม โดยเจาะแล้วนำลงมาตรวจที่โรงพยาบาลแม่ออนแล้ววันจันทร์หน้านัดมาฟังผล ,counselling ANC อีก, โทร Consult แพทย์ถ้ามีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้

อย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาตัวผู้เขียนออกตรวจคนไข้ที่สอ.บ้านห้วยทรายมีผู้มารับบริการทั้งหมดซึ่งนับก่อนที่จะลงมา 160 กว่าคนค่ะ และยังเหลือให้เจ้าหน้าที่ สอ. ตรวจต่ออีกประมาณ 20 คน พอลงมาที่โรงพยาบาลถามห้องบัตรที่โรงพยาบาลแม่ออนว่าวันนี้มีคนไข้เท่าไหร่ เชื่อมั้ยคะ คนไข้มีแค่ 90 กว่าคน น้อยกว่าที่เราไปตรวจที่ สอ. อีกค่ะ

จากการที่เราลงตรวจที่ PCU ทำให้จำนวนคนไข้ที่ไปรับบริการที่โรงพยาบาลแม่ทาลดลง ซึ่งการตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็ลดลง แต่ พยาบาลเหนื่อยค่ะ

อยากรู้ว่า PCU อื่นเป็นไงบ้างคะ พยาบาลเหนื่อยแบบนี้บ้างมั้ยคะ ขอความเห็นหน่อยค่ะ