แทรก KM ในประชุมประจำเดือนของ สนง.กษจ.กำแพงเพชร

เราจะนำ KM เข้ามาสู่องค์กรของสำนักงานเกษตรจังหวัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต่อไปนี้เราจะทำKMโดยไม่พูดว่านี่เรากำลังทำKM

          วันนี้  ภาคบ่ายมีการประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนธันวาคม 2548 โดยมีประเด็นที่สำคัญมาก  และพูดกันอย่างกว้างขวางในวันนี้ก็คือ การดำเนินการแผนงานโครงการปี 2549   ผมและคุณสายัณห์ ปิกวงศ์  ได้นำกระบวนการของการจัดการความรู้เข้าสอดแทรกในการประชุมในครั้งนี้ ลองตามมาดูนะครับว่าเราได้ทำอย่างไร 

          ก่อนการประชุมครั้งนี้ เราได้หารือกันก่อนไว้แล้วว่า เราจะนำ KM เข้ามาสู่องค์กรของสำนักงานเกษตรจังหวัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต่อไปนี้เราจะทำKMโดยไม่บอกว่านี่เรากำลังทำ KM เพราะทุกคนล้วนต้องการเห็นความสำเร็จของงานและปรารถนาดีต่อองค์กรอยู่แล้ว แต่ยังขาดการบูรณาการในหลายๆด้าน ดังนั้นการสร้างความเข้าใจให้มองเห็นเป้าหมายการทำงานร่วมกัน จะทำให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธภาพสูงสุด

           เริ่มด้วย การทำความเข้าใจเพื่อสร้างบรรยากาศในการประชุมให้มีส่วนร่วมมากที่สุด โดยการพยายามพูดนำ เพื่อเชื่อมประสานทุกฝ่ายได้คิดและกำหนดการทำงานร่วมกัน  การพูดนำของทีมงานต้องให้เป็นเชิงบวก และสร้างสรรค์  ปรากฏว่าบรรยากาศการประชุมครั้งนี้ดีมาก มีการเสนอข้อคิดเห็นของแต่ละคน โดยท่านเกษตรจังหวัดและหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน ในฐานะคุณเอื้อ ต่างก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ไม่ด่วนสรุป จูนคลื่นของแต่ละคนให้ตรงกัน

           ผลที่ได้ ก็เป็นที่น่าพอใจ  ผมสังเกตได้จากการมีส่วนร่วมในการพูดคุย และบรรยากาศทั้งระหว่างและหลังการประชุมเป็นบรรยากาศที่ดีมาก   สรุปแล้วงานของปี 2549 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกแพงเพชรเป็นงานในภาพรวมที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย จะต้องมีการบูรณาการแผน และการใช้งบประมาณตามแผนการวิเคราะห์ที่ได้มาจากพื้นที่  และการจะทำงานให้สำเร็จได้นั้น ต้องบูรณาการทุกเรื่องทั้งบูรณาการคน พื้นที่ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยมีเงินกองกลางที่เป็นก้อนใหญ่ ที่จะคอยสนับสนุน แต่ต้องมีแผนงานมาแลกเอาไปดำเนินการ ซึ่งทุกคนมีความคิดเห็นและมีความเข้าใจตรงกันเป็นอย่างดี

            ผมและคุณสายัณห์ ได้ประเมินร่วมกันอีกครั้งและก็สรุปตรงกันว่า ผลจากการประชุมครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ  เพราะเราได้มีการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม ได้ให้เกียรติทุกคนไห้นำความรู้และความสามารถของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจกัน และทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน แต่พวกเราอาจจะต้องมองในมุมกว้าง และสอดแทรกกระบวนการKMให้เข้าสู่องค์กรสำนักงานเกษตรจังหวัดในวงกว้างต่อไป

วีรยุทธ  สมป่าสัก  20/12/48

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

Thawat KMI
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
เป็นเรื่องเล่าวิธีการที่น่าสนใจครับ    เริ่มจากสิ่งที่ทำได้  แล้วค่อยๆพัฒนาเทคนิคไปเรื่อยๆ    ผมเดาว่าอีกไม่นาน   หากทำเช่นนี้ไปโดยไม่หยุดชงักเสียก่อน       เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร   จะมี KM  ที่เนียนเข้าไปในเนื้องาน   จนคนทำงานไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเพิ่มแต่อย่างใด